Baş Aviameteorologiya Mərkəzi

Baş Aviameteorologiya Mərkəzi

Baş Aviameteorologiya Mərkəzi Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeçiliyində funksiyasını ÜMT/BMAT Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı və Beynəlxalq Mülki Aviasiya təşkilatının tələblərinə əsasən yerinə yetirir:
 • küləyin və temperaturun proqnozlaşdırılması xəritələrinin hazırlanmasını 500, 400, 300, 250, 200 hPa, təzyiq səviyyələri üçün xüsusi hava hadisələri xəritələrini 700-400 və 400-150 hPa səviyyələri üçün, küləyin maksimal sürəti və tropopauzanın hündürlüyü üzrə təyin edilir.

 • külək və hündürlükdə temperatur proqnozlarına və açıq mətnlə verilən xüsusi hava hadisələri proqnozuna korrektivlərin çıxarılmasını təmin edir.

AMM və sinoptik hissəli AMS-lər göstərilən funksiyaları yerinə yetirirlər:
 • aerodromda meteoroloji şəraitin daimi müşahidələrini aparır.
 • aerodrom üzrə, uçuş marşrutu və rayon üzrə, habelə təhkim edilmiş aerodrom üzrə hava proqnozu və xəbərdarlıqlar tərtib olunur.
 • aviasiya istifadəçilərinə konsultasiyaların aparılmasını və sənədinin təqdim olunmasını təmin edir.
 • başqa meteoroloji təşkilatlarla meteoroloji informasiya mübadiləsi aparır.
 • istifadə olunan meteoroloji cihazların texniki xidmətini həyata keçirir, təmir və qurulmasını təşkil edir.
 • Mülki Aviasiya üçün meteoroloji informasiyanın verilməsinə cəlb edilən bağlı operativ şəbəkə bölmələrinin informasiya işinin nəzarətin aparır.
 • xidmət göstərən uçuş rayonunun hava şəraiti ilə tanış olur, iqlimin təsvirnin qurulmasında və aerodromda uçuşların istehsalı təlimatı üçün “Meteoroloji təminat” bölməsini təmin edir.
 • AMM və AMS-lər aviasiya hava proqnozu xəritələrinin buraxılmasını təmin edirlər .

Aviametoroloji Təminat Qrupu

 • Binə АММ

 • Gəncə АММ

 • Zabrat AMS

 • Yevlax AMS

 • Qazıməmməd AMS

 • Qaradağ ( BDÖZ ) AMS

 • Ağstafa AMS

 • Beyləqan AMS

 • Şəki AMS

 • Zaqatala AMS

 • Naftalan OQ

 • Kəlbəcər OQ