FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ

  • Hidrometeroloji müşahidələrin təşkilini, aparılmasını, proqnozlar və xəbərdarlıqların hazırlanmasını və yayımlanmasını təmin etmək; 
  • Azərbaycan Respublikası ərazisinin, o cümlədən Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsinin hirometeoroloji rejiminin və iqlim xüsusuiyyətlərinin öyrənilməsini həyata keçirmək; 
  • Azərbaycan Respublikasının ərazisində, atmosferin yüksək təbəqələri də daxil olmaqla hidrometeoroloji hadisələr və prosesləri öyrənmək, təhlil etmək və proqnozlaşdırmaq; 
  • Hidrometeorologiyanın inkişaf etdirilməsi istiqamətində proqram və layihələr hazırlamaq; 
  • Hidrometeoroloji və digər geofiziki proseslərdən əhaliyə və iqtisadiyyata dəyə biləcək mümkün ziyanın azaldılması və tənzimlənməsi məqsədi ilə bu proseslərə aktiv təsir işlərini həyata keçirmək; 
  • Dövlət sirri təşkil edən məlumatları, o cümlədən fəaliyyəti ilə əlaqədar məlum olan kommersiya sirlərini yaymamaq; 
  • Nazirlik tərəfindən ona həvalə edilmiş qanunvericiliyə uyğun digər vəzifələri yerinə yetirmək.