Geologiya

Mühəndis-geoloji tədqiqat işləri

1:50000 miqyaslı mühəndis-geoloji planalma

1:50000 miqyaslı mühəndis-geoloji planalma işləri respublika ərazisinin şimal-qərb hissəsində Balakən-Zaqatala filiz rayonunda 1620km2 sahədə mühəndis-geoloji planalma işlərinin başa çatdırılmışdır. 2020-2024-cü illər ərzində 1:50000 miqyaslı mühəndis-geoloji planalma işləri Bakı şəhəri, Abşeron və Şəki rayonları ərazisində davam etdirilmişdir.