Meşələr

Meşə formasiyası

Azərbaycan meşələrinin özünəməxsus meşə formasiyaları mövcuddur. Bu formasiyalar aşağıdakılardır: 

1. Qarmaqvari şamdan ibarət iynəyarpaqlı meşələr 
2. Ardıc seyrək meşəlikləri 
3. Şərq fıstığından ibarət fıstıq meşələri 
4. Palıd meşə formasiyaları 

  • Şabalıdyarpaq palıddan ibarət (Talış) meşələr
  • Qafqaz palıdından ibarət aşağı dağ qurşağı meşələr
  • Şərq palıdından ibarət yuxarı dağ qurşağı meşələr
  • Uzunsaplaq palıddan ibarət düzən meşələr
  • Araz palıdından ibarət az məhsuldar meşələr (Palıdın digər (qızılı palıd, qumral, kövrək palıd, boz palıd və s.) növləri ayrıca meşə formasiyası yaratmır və digər növlərin yaratdığı formasiyalarda iştirak edirlər). 
 5. Vələs meşə formasiyası 
 6. Dəmirağacından ibarət relikt meşə formasiyası 
 7. Ağcaqayın meşə formasiyası
 8. Məxməri ağcaqayından ibarət meşələr 
 9. Tranttoveter ağcaqayından ibarət seyrək meşələr 
10. Xurma meşələri 
11. Qarağac meşələri  
12. Adi qozdan ibarət meşələr 
13. Adi şabalıddan ibarət meşələr 
14. Azad ağacından ibarət meşələr 
15. İpək akasiyadan ibarət meşələr 
16. Yalanqozdan ibarət rütubətli meşələr Qızılağac meşələri 
17. Tozağacı meşələri Qovaq meşələri 
18. Kür-Araz sahilləri boyunca formalaşan Tuqay meşələri