Meşələr

Meşə tipləri

Ancaq tərkibinə və başqa bitkilərinə, faunasına, meşə bitmə şəraiti yığımına (iqlim, torpaq, hidrologiya) bitki və mühitin bir-biri ilə əlaqəsinə, bərpasının gedişi və cinslərinin bir-birini əvəz etməsinə görə bir-birinə bənzəməyən, beləliklədə eyni şəraitdə eyni meşə təsərrüfatı tədbiri tələb edən meşə sahələrinə meşə tipi deyilir.

Enliyarpaq meşələr 
 • Fıstıq, vələs-fıstıq meşələri.
 • Palıd meşələri: şabalıdyarpaqlı palıd, İberiya palıdı, Şərq palıdı və uzunsaplaq palıd;
 • Göyrüş-palıd meşələri;
 • Vələs meşələri;
 • Dəmirağac meşələri;
 • Qarışıq tərkibli mürəkkəb hirkan meşələri;
 • Azat, palıd-azat meşələri;
 • Xirnik meşələri;
 • Ağcaqayınlıqlar: məxməri ağcaqayın və Trautvetter ağcaqayını;
 • Qızılağac meşələri: ürəkyarpaqlı və ziyilli qızılağac meşələri;
 • Yalanqoz və qızılağac-yalanqoz meşələri;
 • Şabalıd meşələri, Qarağac meşələri;
 • Qoz meşələri, Çinar meşələri, Turac meşələri( söyüd, qarağac- qovaq, qarağac-palıd);
 • İpək akasyası meşələri, Titrək qovaq meşələri;
 • Tozağacı meşələri.
 
İynəyarpaqlı meşələr:
 • Şam meşələri.
 
Seyrək arid meşələr:
 • Seyrək saqqızağacı meşələri;
 • Seyrək saqqızağacı-ardıc meşələri;
 • Seyrək ardıc meşələri;
 • Seyrək palıd meşələri (Araz və Gürcü palıdı);
 • Seyrək şam ardıc meşələri (Eldar şamı ilə);
 • Seyrək armud-yemişan meşələri;
 • Seyrək dağdağan meşələri;
 • Seyrək badam meşələri.