Hirkan Milli Parkı

Hirkan Milli Parkının bank rekvizitləri

Adı: Hirkan Milli Parkı
Hesab: 450909440600001900
VÖEN: 2500238281

Adı: QSC BANK STANDARD KB-nin Lənkəran filialı
Kodu: 509415
VÖEN: 9900006801
M/H: 0137010003944
S.W.I.F.T. BIK: MOSZAZ 22