Ağgöl Milli Parkı

Yaranma tarixi: 5 iyul 2003-cü il

Yerləşməsi: Kür-Araz ovalığı (Ağcabədi və Beyləqan rayonları)

Sahəsi: 17 924 ha

Landşaft: Yarımsəhra, düzən gölü, su-bataqlıq ərazisi

Rast gəlinən bitki növləri: yovşan, qaraşoran (Halocnemum strobilaceum), Xəzər şahsevdisi (Halostachys caspica), Xəzər sarıbaşı (kalidium caspicum)və s.

Rast gəlinən heyvan növləri: adi turac (Francolinus francolinus), ağquyruq çökükburun (Chettusia leucurus), haçaquyruq cüllüt (Glareola pratincola), bəzgək (Tetrax tetrax), mərməri ördək (Marmaronetta angustirostris), ağgöz dalğıc (Aythua nyroca), adi göydimdik (Oxyura leucocephala), ağqaş qaz (Anser erythropus), kiçik qarabatdaq (Microcarbo pygmaeus), çöl donuzu (Sus scrofa), canavar (Canis lupus), gürzə (Vipera sp.) və s.

“Qırmızı Kitab”a daxil olan növlər: Qamışlıq pişiyi (Felis chaus), ceyran (Gazella subgutturosa), ağqaş qaz (Anser erythropus), adi göydimdik (Oxyura leucocephala), mərməri ördək (Marmaronetta angustirostris).

Əsasnamə

Ağgöl Milli Parkı haqqında Ə S A S N A M Ə

21.55 KB