Ölkə üzrə yaşıllıq ərazilərin sərhədlərinin qrafik təsviri