Xəzər Dənizi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Əlif Hacıyev” Elmi-Tədqiqat Gəmisi ilə keçirilən kompleks ekoloji monitorinqlər“Əlif Hacıyev” Elmi-Tədqiqat Gəmisi (ETG) keçmiş SSRİ-nin Hidrometeorologiya Komitəsinin sifarişi ilə 1987-ci ildə Finlandiyanın Turku şəhərində istehsal olunaraq Azərbaycana gətirilmişdir. Hidrometeoroloji, hidroloji və okeanoloji tədqiqatların aparılması üçün təchiz olunan gəmi Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinin elmi əsaslarla öyrənilməsində mühüm rol oynamışdır. Belə ki, gəmidən 1991-ci ilədək Xəzəryanı dövlətlərin əməkdaşları ilə birgə dənizin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin, eləcə də onun biomüxtəlifliyinin öyrənilməsində, 1994-cü ildə “Əsrin Müqaviləsi” bağlandıqdan sonra isə həm də karbohidrogen istismar olunan platforma və özüllər ətrafında keçirilən kompleks monitorinqlərdə istifadə edilmişdir. 2001-ci ildə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yarandıqdan sonra “Əlif Hacıyev” ETG nazirliyin balansına verilmiş və həmin dövrdən gəmi vasitəsilə Xəzər dənizində neft- qazçıxarma platformaları ilə yanaşı, Xəzərin Azərbaycan sektorunda elmi-tədqiqat işləri həyata keçirilmişdir.

“Əlif Hacıyev” ETG 2019-2020-ci illərdə əsaslı təmir olunduqdan sonra Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində yenidən tədqiqat işlərinə başlanmışdır.


GƏMİNİN TEXNİKİ PARAMETRLƏRİ:

Uzunluğu: 49,90 met
Eni: 10 metr
Bort hündürlüyü: 5 metr
Maksimal hündürlüyü: 24 metr
Suya oturumu: 3,6 metr
Registr tutumu: 693 ton (brutto) - 207 ton (netto)
Su tutumu: 929,2 ton
Enerji qurğularının gücü: 985 kvt
Baş mühərrikin gücü: 1340 at gücü
Su ehtiyatı: 95 ton
Yanacaq: 93 ton
Kayut sayı: 21
Dənizdə avtonom üzmə: 30 gün
“Əlif Hacıyev” ETG ilə əsaslı təmirdən sonra ilk dəfə 2020-ci ilin noyabr ayında tədqiqat işlərinə başlanmışdır. İlk monitorinq işləri Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektorunda fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlərin karbohidrogen istismarı həyata keçirilən yataqlar ətrafında keçirilmişdir. 2020-2021-ci illər ərzində keçirilən ekspedisiyalar Xəzər dənizində neft-qaz hasilatı üzrə kəşfiyyat aparılan əraziləri və şimaldan-cənubadək balıq ehtiyatlarının öyrənilməsini əhatə etmişdir.

“Əlif Hacıyev” ETG ilə keçirilən monitorinqlər zamanı Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsindən su, dib çöküntüsü, zooplankton və bentik orqanizm nümunələri götürülmüş, bu nümunələr üzərində gəminin laboratoriyasında fiziki- kimyəvi (pH, duzluluq, həll olmuş oksigenin miqdarı, temperatur, radiasiya fonu, dəm qazının miqdarı), Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyində olan “AzeLab” MMC tərəfindən isə kimyəvi (NH4, NO2, NO3, PO4, SSAM, OKS, OBS5, neft karbohidrogenləri, fenollar, asılı bərk hissəciklər, dib çöküntülərində neft karbohidrogenlərinin və ağır metalların təyini), hidrobioloji (zooplankton və bentik orqanizmlərin təyini) və ekotoksikoloji (dib çöküntülərində zəhərlilik dərəcəsinin təyini) təhlillər aparılmışdır.

Ümumilikdə keçirilən ekspedisiyalarda aşağıda qeyd olunan 16 yataq ətrafında dənizin ətraf mühitinin ekoloji vəziyyəti tədqiq olunmuş, antropogen təsirlərin öyrənilməsi həyata keçirilmişdir.

 

Monitorinq keçirilmiş ərazilər:

 • “Abşeron NQÇİ”-“Qərbi Abşeron”
 • “Abşeron NQÇİ”- “Abşeron bankası”
 • “28 May” NQÇİ-“Çilov”
 • “28 May” NQÇİ-“Günəşli”
 • “Neft Daşları” NQÇİ- “Neft Daşları”
 • “Neft Daşları” NQÇİ-“Palçıq Pilpiləsi”
 • “N.Nərimanov” NQÇİ- “8 Mart”
 • “N.Nərimanov” NQÇİ - “Bulla-Dəniz”
 • “N.Nərimanov” NQÇİ - “Ələt-Dəniz”
 • “N.Nərimanov”NQÇİ -“Səngəçal Duvannı-Xərə-Zirə”
 • “Bahar” ƏŞ
 • “BP” ƏŞ - “Çıraq”
 • “BP” ƏŞ - “Mərkəzi Azəri”
 • “BP” ƏŞ - “Şahdəniz”
 • “Ümid” ƏŞ
 • “JOCAP” (Total) ƏŞ - “Abşeron”

Ekspedisiyalarda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin aidiyyəti qurumları - Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq İdarəsi, Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti, Milli Hidrometeorologiya Xidməti, Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti, “Geodeziya və Kartoqrafiya” MMC ilə yanaşı SOCAR-ın Ekologiya idarəsinın, AMEA-nın Coğrafiya, Zoologiya, Fiziologiya, Neft və Qaz İnstitutlarının və Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının əməkdaşları iştirak etmişdir.
 
Monitorinqlər zamanı ümumilikdə 437 su, 168 dib çöküntüsü, 117 zooplankton və bentos nümunələri götürülmüş və atmosferdə mövcud qazların, həmçinin radiasiya fonunun ölçmə işləri həyata keçirilmişdir. Götürülən nümunələr üzərində “AzeLab” MMC-də 8112 kimyəvi, 1521 ekotoksikoloji və 117 hidrobioloji təhlillər aparılmışdır.

Keçirilmiş son ekspedisiyanın yol xəritəsi
(05-17 noyabr 2021-ci il)Xəzər dənizində balıq ehtiyatlarının tədqiqi

Xəzər dənizinin balıq ehtiyatlarının tədqiq olunması məqsədilə dənizin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsinin 11 kəsimində elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır. Xəzər dənizinin balıqçılıq zonalarında su bioloji ehtiyatlarının öyrənilməsi, ətraf mühitə olan təsirin qiymətləndirilməsi məqsədilə kompleks ekoloji monitorinqlər həyata keçirilmişdir. Ekspedisiyada Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin, Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq İdarəsinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya, Fiziologiya, Zoologiya və Neft-Qaz İnstitutlarının əməkdaşları iştirak etmişlər.                                                    Ekspedisiyanın yol xəritəsi

Monitorinq keçirilmiş ərazilər:
Şahağacı
Lənkəran
Kürdili
Cənub şərqi Qoltuq
Şimal şərqi Qoltuq
Bəndovan
Pirsaat
Giləzi
Siyəzən
Quba
Müqtədir


Monitorinq zamanı aşağıdakı işlər görülmüşdür:

Balıq ehtiyatlarının öyrənilməsi məqsədilə Cənubi və Orta Xəzərin tədqiqat stansiyalarında sümüklü balıqların tədqiqatı aparılmışdır. Növ tərkibini kilkə, kütüm, külmə, xul balığı, siyənək, kefal balıqları təşkil etmişdir. Balıqlar əsasən Şahağacı, Lənkəran, Kür dili, Cənubi-Şərqi Qoltuq, Siyəzən və Quba kəsiklərində 10-25 m dərinliklərində daha çox müşahidə olunmuşdur

2021-ci ildə Xəzər dənizində ilk dəfə Beroe ovata daraqsız orqanizminə rast gəlinmişdir. Beroe ovata invaziv yad növ olan Mnemiopsis leidyinin Xəzər dənizində təbii şəkildə yayılmasına və inkişafına maneə yaradır.