Hökumətlərarası Komissiyalar

Hökumətlərarası Komissiyalar 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi:

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 iyul 2018-ci il tarixli 350 nömrəli Sərəncamına əsasən “Azərbaycan Respublikası və Hindistan Respublikası arasında ticarət, iqtisadi, elmi və texnoloji əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiya”ya həmsədrlik;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 sentyabr 2018-ci il tarixli 511 nömrəli Sərəncamına əsasən “Azərbaycan Respublikası və Latviya Respublikası arasında iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiya”ya həmsədrlik;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 noyabr 2018-ci il tarixli 678 nömrəli Sərəncamına əsasən “Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyası”na sədrlik edir.