Xəbərlər

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2010-cu il ərzində ətraf mühiti çirkləndirənlərə qarşı 2206 akt və 828 protokol tərtib edib

18 Yanvar 2011, 00:00

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ətraf mühitin mühafizəsinə nəzarəti həyata keçirən qurumları tərəfindən 2010-cu il ərzində hüquqi, fiziki şəxslər və vətəndaşlar tərəfindən yol verilmiş qanun pozuntularına görə 2206 akt və 828 protokol tərtib olunmuş, müəyyən edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün müvafiq qanunvericiliyə əsasən 862 icrası məcburi olan göstəriş verilmişdir.
Qanun pozuntusuna yol verdiklərinə görə hüquqi və fiziki şəxslərə qarşı, ümumilikdə 815 iş üzrə 6134322,15 manat məbləğində cərimə tətbiq edilmiş, ondan 285779,81 manat ödənilmişdir. Ətraf mühitə dəymiş ziyanla bağlı 542 iş üzrə 1157951,47 manat məbləğində iddia qaldırılmış, ondan 127727,86 manatın ödənilməsi təmin edilmişdir.
İdarə və müəssisələrə 4907 iş üzrə 1194386,85 manat məbləğində ödəmə tətbiq edilmiş, ondan 697109,11 manatın ödənilməsi təmin olunmuşdur. Tədbir görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilmiş 112 işdən 27-nə, məhkəmələrə göndərilmiş 142 işdən 81-nə, Məhkəmə İcraçılarına göndərilmiş 424 işdən 79-na baxılaraq müvafiq tədbir görülmüşdür. 2 obyektin fəaliyyəti dayandırılmışdır.
Əfsuslar olsun ki, qanunu pozmuş hüquqi və fiziki şəxslər onlara tətbiq olunan cərimələri ödəməkdən yayınır, hüquq-mühafizə orqanlarına, Məhkəmə və Məhkəmə İcraçılarına göndərilmiş işlər isə baxılmamış qalır.
Su ehtiyatlarının mühafizəsi üzrə 215 akt və 77 protokol tərtib olunmuş, müəyyən edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün müvafiq qanunvericiliyə əsasən 141 icrası məcburi olan göstəriş verilmişdir. Qanun pozuntusuna yol verdiklərinə görə hüquqi və fiziki şəxslərə qarşı, ümumilikdə 71 iş üzrə 173890 manat məbləğində cərimə tətbiq edilmiş, ondan 22533,12 manat ödənilmişdir. İdarə və müəssisələrə 1021 iş üzrə 675193,18 manat məbləğində ödəmə tətbiq edilmiş, ondan 186455,18 manatın ödənilməsi təmin olunmuşdur. Tədbir görülməsi üçün Məhkəmə İcraçılarına göndərilmiş 36 işdən 4-nə baxılaraq müvafiq tədbir görülmüşdür.
Atmosfer havasının mühafizəsinə nəzarət məqsədilə müvafiq araşdırmalar aparılaraq 477 akt və 49 protokol tərtib olunmuşdur. Aşkar olunmuş çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədilə 289 icrası məcburi olan göstəriş verilmişdir. Qanun pozuntusuna yol verdiklərinə görə hüquqi və fiziki şəxslərə qarşı ümumilikdə 47 iş üzrə 112570 manat məbləğində cərimə tətbiq edilmiş, ondan 54612,71 manatın ödənilməsi təmin olunmuşdur. Ətraf mühitə dəymiş ziyanla bağlı 47 iş üzrə 1535 manat məbləğində iddia qaldırılmış və ödənilmişdir. 2457 iş üzrə 313530,03 manat məbləğində ödəmə tətbiq edilmiş və ondan 286350,74 manatın ödənilməsi təmin olunmuşdur. Tədbir görülməsi üçün Məhkəmə İcraçılarına göndərilmiş 14 işdən 10-na baxılaraq müvafiq tədbir görülmüşdür.
Torpağın mühafizəsi sahəsində aşkar olunmuş qanun pozuntularına görə 151 akt və 28 protokol tərtib olunmuşdur. Çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün 19 icrası məcburi olan “məcburi göstəriş” verilmişdir. Qanun pozuntusuna yol verdiklərinə görə hüquqi və fiziki şəxslərə qarşı, ümumilikdə 39 iş üzrə 84845,25 manat məbləğində cərimə tətbiq edilmiş və ondan 3567 manat ödənilmişdir. Ətraf mühitə dəymiş ziyanla bağlı 15 iş üzrə 2745,3 manat məbləğində iddia qaldırılmış və ödənilmişdir. İdarə və müəssisələrə 189 iş üzrə 14380 manat məbləğində ödəmə tətbiq edilmiş və ödənilməsi təmin olunmuşdur. Tədbir görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilmiş 1, məhkəmələrə göndərilmiş 2 işə baxılmamışdır. Məhkəmə İcraçılarına göndərilmiş 6 işdən 3-nə baxılaraq müvafiq tədbir görülmüşdür.
Yerin təkinin mühafizəsi sahəsində aşkar olunmuş qanun pozuntularına görə 116 akt və 84 protokol tərtib olunmuş, müəyyən edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün müvafiq qanunvericiliyə əsasən 16 icrası məcburi olan göstəriş verilmişdir. Qanun pozuntusuna yol verdiklərinə görə hüquqi və fiziki şəxslərə qarşı, ümumilikdə 143 iş üzrə 197250 manat məbləğində cərimə tətbiq edilmiş, ondan 40550 manat ödənilmişdir. Ətraf mühitə dəymiş ziyanla bağlı 76 iş üzrə 1023738,71 manat məbləğində iddia qaldırılmış, ondan 44459,09 manatın ödənilməsi təmin edilmişdir. İdarə və müəssisələrə 45 iş üzrə 26794,21 manat məbləğində ödəmə tətbiq edilmiş və ödənilməsi təmin olunmuşdur. Tədbir görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilmiş 13, məhkəmələrə göndərilmiş 2 işə baxılmamışdır. Məhkəmə İcraçılarına göndərilmiş 57 işdən 4-nə baxılaraq müvafiq tədbir görülmüşdür.
Tullantıların idarə olunması sahəsində dövlət nəzarətinin mövcud qanunvericiliyə uyğun tətbiqi nəticəsində 540 akt və 232 protokol tərtib olunmuş, müəyyən edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün müvafiq qanunvericiliyə əsasən 349 icrası məcburi olan göstəriş verilmişdir. Qanun pozuntusuna yol verdiklərinə görə hüquqi və fiziki şəxslərə qarşı, ümumilikdə 203 iş üzrə 394385 manat məbləğində cərimə tətbiq edilmiş, ondan 98594,4 manat ödənilmişdir. Ətraf mühitə dəymiş ziyanla bağlı 24 iş üzrə 9802 manat məbləğində iddia qaldırılmış, ondan 2162 manatın ödənilməsi təmin edilmişdir. İdarə və müəssisələrə 1194 iş üzrə 164439,43 manat məbləğində ödəmə tətbiq edilmiş və ödənilməsi təmin olunmuşdur. Tədbir görülməsi üçün hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilmiş 3, məhkəmələrə göndərilmiş 2 işə baxılmamışdır. Məhkəmə İcraçılarına göndərilmiş 113 işdən 15-nə baxılaraq müvafiq tədbir görülmüşdür.
Floranın mühafizəsi sahəsində aşkar olunmuş qanun pozuntularına görə 630 akt və 226 protokol tərtib olunmuş, müəyyən edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün müvafiq qanunvericiliyə əsasən 48 icrası məcburi olan göstəriş verilmişdir. Qanun pozuntusuna yol verdiklərinə görə hüquqi və fiziki şəxslərə qarşı, ümumilikdə 233 iş üzrə 5103686,9 manat məbləğində cərimə tətbiq edilmiş, ondan 52012,58 manat ödənilmişdir. Ətraf mühitə dəymiş ziyanla bağlı 256 iş üzrə 66407,66 manat məbləğində iddia qaldırılmış, ondan 43227,65 manatın ödənilməsi təmin olunmuşdur. Tədbir görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilmiş 61 işdən 3-nə, məhkəmələrə göndərilmiş 28 işdən 3-nə, Məhkəmə İcraçılarına göndərilmiş 159 işdən 42-nə baxılaraq müvafiq tədbir görülmüşdür.
Faunanın mühafizəsi üzrə 56 akt və 68 protokol tərtib olunmuş, qanun pozuntusuna yol verdiklərinə görə hüquqi və fiziki şəxslərə qarşı, ümumilikdə 73 iş üzrə 64145 manat məbləğində cərimə tətbiq edilmiş, ondan 10351 manat ödənilmişdir. Ətraf mühitə dəymiş ziyanla bağlı 10 iş üzrə 4383,32 manat məbləğində iddia qaldırılmış, ondan 1981,14 manat ödənilmişdir. Tədbir görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilmiş 10 işdən 3-nə, məhkəməyə göndərilmiş 1 işə, Məhkəmə İcraçılarına göndərilmiş 39 işdən 4-nə baxılaraq müvafiq tədbir görülmüşdür.
Su hövzələrində bioloji resursların artırılması və mühafizəsi sahəsində 21 akt və 64 protokol tərtib olunmuşdur. Qanun pozuntusuna yol verdiklərinə görə hüquqi və fiziki şəxslərə qarşı, ümumilikdə 6 iş üzrə 3550 manat məbləğində cərimə tətbiq edilmiş və ödənilmişdir. Dəymiş ziyanla bağlı 113 iş üzrə 49239,48 manat məbləğində iddia qaldırılmış, ondan 30690,48 manatın ödənilməsi təmin edilmişdir. Tədbir görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilmiş 24 işdən 21-nə, məhkəmələrə göndərilmiş 106 işdən 74-nə baxılaraq müvafiq tədbir görülmüşdür. 2 obyektin fəaliyyəti dayandırılmışdır.