Nəqliyyat İdarəsi

Rəhbərlik

Elxan Baxışov
Elxan Baxışov

Nəqliyyat İdarəsinin direktoru