Geodeziya və Kartoqrafiya Agentliyi

Rəhbərlik

Nazim İsmayılov
Nazim İsmayılov

Geodeziya və Kartoqrafiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri