Geodeziya və Kartoqrafiya Agentliyi

Müxtəlif sahə üzrə hazırlanmış kartoqrafik materiallar

 • Azərbaycan Torpaqlarının 1:600000 miqyaslı Ekoloji Qiymətləndirmə xərirəsi (2015); 2. Azərbaycan Respublikasının   1:600 000 miqyaslı geomorfoloji  xəritəsi  (2016);
 • Azərbaycan Respublikası  ərazisində  süxurların  və  günəşin  yaratdığı  1:500 000 miqyaslı  radioaktivlik  xəritəsi (2016);
 • Azərbaycan Respublikasının   1:500 000 miqyaslı faydalı  qazıntılar xəritəsi  (2016);
 • Azərbaycan Respublikasının   1:600 000 miqyaslı sellər  xəritəsi ( 2016);
 • Azərbaycanda  küləyin  orta  illik  sürəti  və  istiqaməti  xəritəsi  (2016);
 • Ağ  göl  milli  parkının  1:70 000  miqyaslı  xəritəsi (2016);     
 • Göy-  göl  milli  parkının  1:30 000  miqyaslı  xəritəsi (2016);
 • Azərbaycan Respublikasının  1:600 000 miqyaslı  landşaft  xəritəsi ( 2017);
 • Azərbaycan Respublikasının 1:500 000 miqyaslı  dövlət  meşə  fondu  xəritəsi (2017);
 • Azərbaycan Respublikasının  1:600 000 miqyaslı  iqlim  xəritəsi (2017);
 • Azərbaycan Respublikasının 1:300 000 miqyaslı  " Xüsusi  mühafizə  olunan  təbiət     əraziləri" xəritəsi (2018);
 • Azərbaycan Respublikasının xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri kitabı (2018);