Maliyyə və iqtisadiyyat şöbəsi

Rəhbərlik

Nəciməddin Orucov
Nəciməddin Orucov

Maliyyə və İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri