Elanlar

2023-ci il üçün “Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə bölgüsü”

23 Dekabr 2022

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 19 noyabr tarixli 688 s nömrəli Sərəncamı ilə “2023-cü il üzrə balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarı (kvotası)” və “2023-cü il üzrə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə  bölgüsü” təsdiq edilmişdir.

2023-cü ildə Azərbaycan Respublikasının balıqçılıq su obyektlərində sənaye, elmi tədqiqat və nəzarət, təhsil və maarifləndirmə, habelə akvakultura məqsədləri ilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların bölgüsü sözügedən Sərəncamla təsdiq edilmiş “2023-cü il üzrə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə  bölgüsü”nə əsasən həyata keçiriləcəkdir.

Elanla buradan tanış ola bilərsiniz