Elanlar

Oduncaq tədarükü ilə əlaqədar ictimai dinləmə keçiriləcək ərazilər

20 May 2022

İctimai dinləmənin keçiriləcəyi ərazi: Qax rayonu, Kötüklü kəndi
Tarix: 21 may, saat 16:30
Odun tədarük olunacaq sahə: Şəki Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin Qıpçaq meşəbəyliyinin 4-cü dolayı
Əlaqələndirici şəxs: Mübariz Həsənov, tel: 050 333 94 60

İctimai dinləmənin keçiriləcəyi ərazi: Qax rayonu, İbaxlı kəndi 
Tarix: 21 may, saat 18:00
Odun tədarük olunacaq sahə: Şəki Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin Qıpçaq meşəbəyliyinin 2-ci dolayı
Əlaqələndirici şəxs: Mübariz Həsənov, tel: 050 333 94 60

İctimai dinləmənin keçiriləcəyi ərazi: Zaqatala rayonu Makov kəndi
Tarix: 22 may, saat 10:30
Odun tədarük olunacaq sahə: Zaqatala Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin Danaçı meşəbəyliyinin 1-ci dolayı
Əlaqələndirici şəxs: Naim İsayev, tel: 050 683 17 40

İctimai dinləmənin keçiriləcəyi ərazi: Zaqatala rayonu Dağlı kəndi
Tarix: 22 may, saat 12:30
Odun tədarük olunacaq sahə: Zaqatala Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin Muğanlı meşəbəyliyinin 7-ci dolayı
Əlaqələndirici şəxs: Naim İsayev, tel: 050 683 17 40

İctimai dinləmənin keçiriləcəyi ərazi: Zaqatala rayonu Mamrux kəndi
Tarix: 22 may, saat 15:30
Odun tədarük olunacaq sahə: Zaqatala Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin Muxax meşəbəyliyinin 6-cı dolayı
Əlaqələndirici şəxs: Naim İsayev, tel: 050 683 17 40

İctimai dinləmənin keçiriləcəyi ərazi: Zaqatala rayonu Suvagil kəndi
Tarix: 22 may, saat 17.30
Zaqatala Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin Əliabad meşəbəyliyinin 7-ci dolayı
Əlaqələndirici şəxs: Naim İsayev, tel: 050 683 17 40