İnzibati xəta işlərinə baxmağa səlahiyyəti olan Nazirliyin əməkdaşlarının siyahısı

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
30 iyul 2021-ci il tarixli, 663/ü nömrəli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi adından
inzibati xətalar haqqında işlərə öz  fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq baxmağa
səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin 
S İ Y A H I S I

 

 1. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri;
 2. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavinləri;
 3. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin aparat rəhbəri;
 4. Hüquq Məsələləri Şöbəsinin müdiri;
 5. Hüquq Məsələləri Şöbəsinin sektor müdiri;
 6. Hüquq Məsələləri Şöbəsinin baş məsləhətçisi;
 7. Ətraf mühitin və təbii sərvətlərin tənzimlənməsi şöbəsinin müdiri;
 8. Ətraf mühitin və təbii sərvətlərin tənzimlənməsi şöbəsinin sektor müdiri;
 9. Ətraf mühitin və təbii sərvətlərin tənzimlənməsi şöbəsinin baş məsləhətçisi;
 10. Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi;
 11. Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəis müavinləri;
 12. Milli Hidrometereologiya Xidmətinin rəisi;
 13. Milli Hidrometereologiya Xidmətinin rəis müavinləri;
 14. Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri;
 15. Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədr müavinləri;
 16. Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarələrinin rəisləri;
 17. Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarələrinin rəis müavinləri;
 18. Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzlərinin direktorları;
 19. Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzlərinin direktor müavinləri;
 20. Milli Parkların direktorları;
 21. Milli Parkların direktor müavinləri;
 22. Dövlət Təbiət Qoruqlarının direktorları;
 23. Dövlət Təbiət Qoruqlarının direktor müavinləri.