Faydalı Bölmələr

Struktur

 • MİLLİ GEOLOJİ KƏŞFİYYAT XİDMƏTİ
  • RƏİS
   1. Şöbə rəisi - baş geoloq
    • Geoloji şöbə
     • baş mütəxəssis
     • baş mütəxəssis
     • aparıcı mütəxəssis
     • mütəxəssis
   2. Rəhbərlik yanında heyət
    • kadrlar baş mütəxəssis
    • ƏM və TT üzrə baş mütəxəssis
    • Sahə rəisi
    • Kadrlar üzrə aparıcı mütəxəssis
    • Aparıcı mütəxəssis
    • Hüquqşünas
    • İnspektor-kargüzar
   3. Rəis müavini
   4. Maliyyə və Mühasibat Uçotu şöbəsi
    • baş mühasib - şöbə rəisi
    • baş mütəxəssis
    • aparıcı iqtisadçı
    • aparıcı mühasib
    • I kateqoriyalı mühasib
   5. Şöbə rəisi - baş mühəndis
    • Texniki istehsalat şöbəsi
     • baş mütəxəssis
     • təmir tikinti üzrə aparıcı mütəxəssis
   • Kiçik Qafqaz Geoloji Axtarış Ekspedisiyası
    • RƏİS
     1. Baş mühəndis
     2. Baş geoloq
   • Baş Qafqaz Geoloji Axtarış Ekspedisiyası
    • RƏİS
     1. Baş mühəndis
     2. Baş geoloq
   • Naxçıvan Geoloji Axtarış Ekspedisiyası
    • RƏİS
     1. Baş mühəndis
     2. Baş geoloq
   • Geoloji Planlama Ekspedisiyası
    • RƏİS
     1. Baş mühəndis
     2. Baş geoloq
   • Abşeron-Qobustan və Xəzəryanı Geoloji Axtarış Ekspedisiyası
    • RƏİS
     1. Baş mühəndis
     2. Baş geoloq
   • Kompleks Hidrogeologiya və Mühəndis Geologiyası Ekspedisiyası
    • RƏİS
     1. Baş mühəndis
     2. Baş geoloq
     3. Rəis əvəzi
   • Geoekoloji Monitorinq Mərkəzi
    • Direktor
     1. Baş geofizik
     2. Direktor müavini
   • Nüvə Geofiziki Tədqiqatlar Mərkəzi
    • Direktor
     1. Direktor müavini
   • Mineral Xammal Elmi Tədqiqat İnstitutu
    • Direktor
     1. Direktor müavini
     2. Elmi katib
   • Geoloji Sahələrarası Kompleks Tədqiqatlar Mərkəzi
    • Direktor
     1. Direktor müavini