Faydalı Bölmələr

Qoruqlar

Dövlət Təbiət Qoruqları

Azərbaycanda ilk qoruq olan Göy-göl Dövlət Təbiət Qoruğu 1925-ci ildə yaradılmışdır. 1929-cu ildə Qızılağac və Zaqatala qoruqları və 1936-cı ildə Hirkan qoruğu təsis edilmişdir. Beləliklə. 1958-ci ilə qədər 4 qoruq fəaliyyət göstərmişdir. 1958-ci ildən başlayaraq, 1990-cı ilə kimi qoruqların yaradılması prosesi davam etdirilmişdir və bir neçə ildən bir yeni qoruq təşkil edilmişdir. 1990-cı ildə Altıağac Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır. 2003-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Şahbuz, 2004-cü ildə isə Eldar şamı, 2007-ci  ildə Bakı və Abşeron yarımadasının Palçıq Vulkanları Qrupu, 2008-ci ildə icə Korçay Dövlət Təbiət Qoruğunun əsası qoyulmuşdur. Eyni zamanda 2003-cü ildə Türyançay,Pirqulu,İlisu, Qarayazı,İsmayıllı, 2008-ci ildə isə Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruqlarının əraziləri 2-3 dəfədən çox genişləndirilmişdir.

Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu 1. Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu

 

2. Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu     

Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu

 

İlisu Dövlət Təbiət Qoruğu    3. İlisu Dövlət Təbiət Qoruğu

 

4. Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu     

 Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu

 

 Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu    5. Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu

 

6. Türyançay Dövlət Təbiət Qoruğu     

Türyançay Dövlət Təbiət Qoruğu

 

Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğu    7. Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğu

 

8. Şirvan Dövlət Təbiət Qoruğu     

Şirvan Dövlət Təbiət Qoruğu

 

Eldar Şamı Dövlət Təbiət Qoruğu    9. Eldar Şamı Dövlət Təbiət Qoruğu

 

10. Palçıq vulkanları qrupu DTQ     

Palçıq vulkanları qrupu DTQ

 

Korçay Dövlət Təbiət Qoruğu    11. Korçay Dövlət Təbiət Qoruğu