Faydalı Bölmələr

Elektron xidmətlər

Elektron xidmətlərin siyahısı İnzibati reqlament İstifadə formu Video carx
 
Sənaye balıq ovu üçün balıqovlama biletlərinin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 
Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ov etmək üçün icazənin verilməsi məqsədi ilə müraciətin və sənədlərin qəbulu
 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş mal və materialların ixracına və idxalına razılığın verilməsi
 
Milli parklara onlayn bilet satışı
 
 
 
 Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlı məlumatın verilməsi
 
Cərimə, ziyan və ödəmələrin internet vasitəsi ilə ödənilməsi
 
Geodeziya, qravimetriya, fotoqrammetriya, topoqrafiya işlərinin həyata keçirilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 
Müxtəliftəyinatlı xəritə və atlasların tərtibatı, nəşri üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
 
CİS üçün baza xəritələrinin tərtibi ilə əlaqədar müraciətin və sənədlərin qəbulu
 
Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən zooloji kolleksiyaların yaradılması və zənginləşdirilməsi ilə əlaqədar icazənin verilməsi üzrə inzibati reqlament
 
Ovçuluq biletinin verilməsi üzrə inzibati reqlament
 
Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsinə və onların bir kateqoriyadandigərinə keçirilməsinə dair rəyin verilməsi xidməti üzrə inzibati reqlament

 1 - 2