Faydalı Bölmələr

Strukturu

 • Direktor
  • Kadrlar və kargüzarlıq sektoru
  • Maliyyə və təsərrüfat sektoru
  • Ətraf Mühitin Mühafizəsinin hüquqi təminatı sektoru
  • Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fonduna daxilolmaların təşkili sektoru
  • Ətraf Mühitin Mühafizəsinin təşkili və təhlili sektoru
  • Ətraf Mühitin Mühafizəsinə və Təbii ehtiyatlara dair qanunvericiliyin icrasına nəzarət sektoru
  • Yerüstü su ehtiyatlarının və atmosfer havasının mühafizəsi sektoru
  • Təhlükəli tullantılar sektoru
  • Torpaq ehtiyatlarının mühafizəsi sektoru
  • Daxili təhlükəsizlik sektoru
  • Növbətçi Qrup
  • Ərazi ekologiya şöbələri
  • Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti
  • Ərazi ekologiya idarələri