Faydalı Bölmələr

Struktur

Su Hövzələrində Bioloji Resursların Artırılması
və Mühafizəsi Departamentinin strukturu

 

 • Direktor
  • Direktor müavini
   • Maliyyə-iqtisad və mühasibat üçotu sektoru
   • Su Hövzələrində Bioresursların Artırılması sektoru
   • Su Bioresurslarından İstifadənin Tənzimlənməsi sektoru
   • Su nəqliyyatı xidməti
   • Su Hövzələrində Bioresursların Mühafizəsi Xidməti
   • Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq Təsərüfatı İnstitutu