Faydalı Bölmələr

Struktur

Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamentinin strukturu 

 • Direktor
   • Ətraf Mühit vəTəbii Ehtiyatların Monitorinqinin Təşkili Sektoru
   • Monitorinq Sisteminin Metodiki Təminatı Sektoru
   • Ətraf Mühitin Çirklənməsinin Monitorinqi Mərkəzi
    • Qazax analitik tədqiqatlar laboratoriyası
    • Horadiz analitik tədqiqatlar laboratoriyası
   • Atmosfer havası, torpaq, su mühiti, ekzogen geoloji proseslərin və bioloji müxtəlifliyin monitorinqi Mərkəzi
   • Kompüter Hesablama Mərkəzi
   • Operativ Monitorinq və Ekspedisiyalar Mərkəzi
   • Radioekoloji Monitorinq Mərkəzi
   • Masallı Regional Kompleks Monitorinq laboratoriyası (yeni)
   • Gəncə Regional Kompleks Monitorinq laboratoriyası (yeni)