Saytın Xəritəsi

Struktur

 

Ətraf Mühitin Monitorinq Departamentinin strukturu

 

 • Direktor
   • Ətraf Mühit vəTəbii Ehtiyatların Monitorinqinin Təşkili Sektoru
   • Monitorinq Sisteminin Metodiki Təminatı Sektoru
   • Ətraf Mühitin çirklənməsinin Monitorinqi Mərkəzi
    • Qazax analitik tədqiqatlar laboratoriyası
    • Beynəlxalq Tətqiqatlar laboratoriyası
   • Atmosfer havası, torpaq, su mühiti, ekzogen geoloji proseslərin və bioloji müxtəlifliyin Monitorinqi Mərkəzi
   • Kompüter Hesablama Mərkəzi
   • Operativ Monitorinq və Ekspedisiyalar Mərkəzi
   • Radioekoloji Monitorinq Mərkəzi
   • Masallı Regional Kompleks Monitorinq laboratoriyası (yeni)
   • Gəncə Regional Kompleks Monitorinq laboratoriyası (yeni)