Faydalı Bölmələr

Struktur

Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyinin strukturu

Rəis

 • Rəis müavini-baş mühəndis
  • Rəis müavini
  • Rəhbərlik yanında heyət
  • Geodeziya və topoqrafiya şöbəsi
  • Kartoqrafiya və poliqrafiya şöbəsi
  • Maliyyə, mühasibat uçotu və iqtisadi planlaşdırma şöbəsi
  • Coğrafi informasiyalar sistemi və informasiya texnologiyaları şöbəsi

 

                     Dövlət Aerogeodeziya Müəssisəsinin strukturu

 Direktor

 

        Baş mühəndis

         Direktor müavini  

 • Plan istehsalat şöbəsi                                                                         
 • Mühasibat uçotu və hesabatı şöbəsi            
 • Ümumi şöbə
 • Coğrafi məlumatlar sistemi və informasiya texnologiyalarl şöbəsi                                       
 • I  şöbə
 • Layihə-smeta şöbəsi
 • Texniki nəzarət şöbəsi                                                                   
 • Geodeziya və kartoqrafiya  fondu                                                             
 • Geodeziya şöbəsi                                                                      
 • Topoqrafiya şöbəsi
 • Kartoqrafiya şöbəsi                   
 • Fotoqrammetriya şöbəsi
 • Alətlərin metroloji xidməti
 • Gəncə şöbəsi                                                         
 • Təsərrüfat şöbəsi                                          
 • Nəqliyyat sahəsi

                 

Bakı Kartoqrafiya  Fabrikinin  strukturu

 • Direktor

Baş mühəndis

Direktor  müavini

Baş mühəndisin müavini

Hüquqşünas

Texniki Təhlükəsizlik üzrə mühəndis

Mülki Müdafiə üzrə mühəndis

Ümumi şöbə

I şöbə

Mühasibat uçotu  və hesabatı  şöbəsi

Plan istehsalat şöbəsi

Texniki nəzarət şöbəsi

Rəqəmli xəritə tərtibatı şöbəsi

Coğrafi adlar şöbəsi

Ofset sexi

Mexaniki şöbə

Kağızı çapa hazırlama sahəsi

Marketinq və satış şöbəsi

Təsərrüfat şöbəsi