• Bakı
 • Gündüz +32°C,
 • Gecə +24°C
 • Sumqayıt
 • Gündüz +31°C,
 • Gecə +23°C
 • Naxçıvan
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +11°C
 • Xankəndi
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +18°C
 • Şuşa
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +13°C
 • Xocalı
 • Gündüz +24°C,
 • Gecə +15°C
 • Xocavənd
 • Gündüz +23°C,
 • Gecə +17°C
 • Qubadlı
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +17°C
 • Zəngilan
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +18°C
 • Laçın
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +13°C
 • Kəlbəcər
 • Gündüz +21°C,
 • Gecə +14°C
 • Daşkəsən
 • Gündüz +23°C,
 • Gecə +16°C
 • Gədəbəy
 • Gündüz +22°C,
 • Gecə +16°C
 • Ağdam
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +23°C
 • Cəbrayıl
 • Gündüz +22°C,
 • Gecə +16°C
 • Füzuli
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +23°C
 • Gəncə
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +24°C
 • Qazax
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +23°C
 • Naftalan
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +25°C
 • Şəki
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +25°C
 • Ağstafa
 • Gündüz +32°C,
 • Gecə +21°C
 • Qəbələ
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +21°C
 • Şamaxı
 • Gündüz +31°C,
 • Gecə +20°C
 • Zaqatala
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +22°C
 • Xızı
 • Gündüz +26°C,
 • Gecə +17°C
 • Siyəzən
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +23°C
 • Şabran
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +22°C
 • Quba
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +20°C
 • Qusar
 • Gündüz +27°C,
 • Gecə +18°C
 • Xaçmaz
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +24°C
 • Kürdəmir
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +24°C
 • Yevlax
 • Gündüz +38°C,
 • Gecə +24°C
 • Ağcabədi
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +24°C
 • Ağdaş
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +25°C
 • Göyçay
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +24°C
 • Bərdə
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +23°C
 • İmişli
 • Gündüz +38°C,
 • Gecə +25°C
 • Salyan
 • Gündüz +38°C,
 • Gecə +25°C
 • Beyləqan
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +23°C
 • Saatlı
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +23°C
 • Hacıqabul
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +25°C
 • Masallı
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +23°C
 • Lənkəran
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +22°C
 • Lerik
 • Gündüz +28°C,
 • Gecə +18°C
 • Gündüz +30°C,
 • Gecə +21°C
Faydalı Bölmələr

2019-2022-ci illər üçün ekoloji siyasətin əsas istiqamətləri və hər bir istiqamət üzrə həyata keçiriləcək tədbirlər

 • Ətraf mühitin çirklənməsinin minimuma endirilməsi və mühafizəsinin tənzimlənməsi istiqamətində mütərəqqi üsulların tətbiq edilməsi, mövcud ekoloji sistemlərin qorunması:
 • Tullantıların, o cümlədən polietilen və plastik qablaşdırma materiallarının idarə olunmasında mütərəqqi üsullardan istifadə, istehsalçıların genişləndirilmiş məsuliyyətinin tətbiqi;
 • Tikinti materialları üçün xammal hesab olunan faydalı qazıntıların (qum, qum-çınqıl, əhəng daşı, kvars qumu, gil və s.) hasilatı prosesində müvafiq qanunvericiliyin tələblərinin icrasına nəzarətin gücləndirilməsi;
 • BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Paris Sazişindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindəm istilik effekti yaradan qaz tullantılarının azaldılması üzrə tədbirlərin görülməsi;
 • Yaşıllıqların mühafizəsi;
 • Xəzər dənizinin çirklənmədən qorunması;
 • Müasir metodlardan istifadə etməklə təbii sərvətlərin axtarışı, kəşfiyyatı və hasilatı prosesində ətraf mühitə təsirlərin azaldılması;
 • İqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafı prosesində ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinin ön plana çəkilməsi;
 • Biomüxtəlifliyin mühafizəsi və xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin infrastrukturunun inkişafı;
 • Su ehtiyatlarının, o cümlədən transsərhəd suların inteqrasiyalı idarə olunması;
 •  “Yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafı, xüsusi ilə kiçik və orta müəssisələrin fəaliyyətinin  yaşıllaşdırılması.

 

 • Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi:
 • Atmosfer havasına və su obyektlərinə çirkləndirici maddələrin atılmasına, habelə tullantıların yerləşdirilməsinə görə ödəmə normativlərinin müasir dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi;
 • Sudan ödənişli istifadə ilə bağlı qanunvericiliyin qəbul edilməsi;
 • Meşələrə dair qanunvericiliyin pozulması ilə bağlı tətbiq edilən maliyyə sanksiyalarının müasir dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi;
 • Yerin təkindən istifadənin norma və qaydalarının təkmilləşdirilməsi, hüquqi bazanın möhkəmləndirilməsi;
 • Ekoloji standartların beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması və sertifikatlaşdırma sisteminin təkmilləşdirilməsi.

 

 • Çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi və həmin ərazilərin ekoloji bərpası, yaşıllıqların salınması:
 • Lay sularının ərazidən kənarlaşdıraraq idarə olunması, neft şlamlarının zərərsizləşdirilməsi və ya anbarlaşdırılması;
 • Neftlə çirklənmiş torpaqların bərpası üçün sağlamlaşdırma tədbirlərinin görülməsi;
 • Müxtəlif maddələrlə çirklənmiş göl və gölməçələrin bərpası.

 

 • Meşələrin və yaşıllıq ərazilərinin artırılması:
 • Meşə quruluşu (inventarizasiya) işlərinin aparılması;
 • Meşə ilə örtülü sahələrin miqyasının artırılması, o cümlədən aqromeşə massivlərinin salınması;
 • Arid ərazilərdə, o cümlədən magistral avtomobil yollarının ətrafında yaşıllıqların salınması.

 

 • Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə uyğun təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə, alternativ enerji mənbələrindən istifadənin inkişafı və enerji effektivliyinə nail olunması:
 • Enerji səmərəliliyinin təmin olunması;
 • Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi;
 • Su ehtiyatlarından səmərəli istifadə;
 • Təmizlənmiş tullantı sularından təkrar istifadə;
 • Ekoturizmin inkişafı;
 • Mineral xammala təlabatın yerli ehtiyatlar hesabına ödənilməsi məqsədi ilə geoloji axtarış və axtarış-qiymətləndirmə işlərinin genişləndirilməsi;
 • Meşə və qeyri-meşə fondu torpaqlarında salınmış meyvə bağlarının məhsullarından istifadə;
 • Mineral və termal su ehtiyatlarının potensialından istifadə olunması;
 • Şirin su və dəniz əmtəə akvakulturasının inkişafı.

 

 • Ətraf mühitin monitorinqi və hidrometeoroloji müşahidə sisteminin təkmilləşdirilməsi:
 • Ətraf mühitin monitorinqi sisteminin təkmilləşdirlməsi, o cümlədən müasir kompleks labarotoriyalarının yaradılması;
 • Təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrin erkən xəbərdarlıq sisteminin təkmilləşdirilməsi, hidrometeoroloji müşahidə və monitorinq sisteminin modernləşdirilməsi,

 

 • Geodeziya və kartoqrafiya sisteminin modernləşdirilməsi, coğrafi informasiya sistemin yaradılması:
 • Geodeziya və kartoqrafiya sahəsində strateji əhəmiyyət kəsb edən coğrafi məlumat sisteminin yaradılması;
 • Dövlət sərhədlərinin delimitasiyası, demarkasiyası, redemarkasiyası işlərinin aparılması;
 • Müdafiə təyinatlı rəqəmsal topoqrafik xəritələrin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması.

 

 • Ekoloji problemlərin təhlili, həlli yollarının müyyənləşdirilməsi, insan kapitalının inkişaf etdirilməsi və əhalinin ekoloji təfəkkürünün artırılması:
 • Mövcud ekoloji vəziyyətin təhlili;
 • Ekologiya sahəsində kadr potensialının gücləndirilməsi; Əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi.