• Bakı
 • Gündüz +32°C,
 • Gecə +24°C
 • Sumqayıt
 • Gündüz +31°C,
 • Gecə +23°C
 • Naxçıvan
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +11°C
 • Xankəndi
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +18°C
 • Şuşa
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +13°C
 • Xocalı
 • Gündüz +24°C,
 • Gecə +15°C
 • Xocavənd
 • Gündüz +23°C,
 • Gecə +17°C
 • Qubadlı
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +17°C
 • Zəngilan
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +18°C
 • Laçın
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +13°C
 • Kəlbəcər
 • Gündüz +21°C,
 • Gecə +14°C
 • Daşkəsən
 • Gündüz +23°C,
 • Gecə +16°C
 • Gədəbəy
 • Gündüz +22°C,
 • Gecə +16°C
 • Ağdam
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +23°C
 • Cəbrayıl
 • Gündüz +22°C,
 • Gecə +16°C
 • Füzuli
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +23°C
 • Gəncə
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +24°C
 • Qazax
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +23°C
 • Naftalan
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +25°C
 • Şəki
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +25°C
 • Ağstafa
 • Gündüz +32°C,
 • Gecə +21°C
 • Qəbələ
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +21°C
 • Şamaxı
 • Gündüz +31°C,
 • Gecə +20°C
 • Zaqatala
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +22°C
 • Xızı
 • Gündüz +26°C,
 • Gecə +17°C
 • Siyəzən
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +23°C
 • Şabran
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +22°C
 • Quba
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +20°C
 • Qusar
 • Gündüz +27°C,
 • Gecə +18°C
 • Xaçmaz
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +24°C
 • Kürdəmir
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +24°C
 • Yevlax
 • Gündüz +38°C,
 • Gecə +24°C
 • Ağcabədi
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +24°C
 • Ağdaş
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +25°C
 • Göyçay
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +24°C
 • Bərdə
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +23°C
 • İmişli
 • Gündüz +38°C,
 • Gecə +25°C
 • Salyan
 • Gündüz +38°C,
 • Gecə +25°C
 • Beyləqan
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +23°C
 • Saatlı
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +23°C
 • Hacıqabul
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +25°C
 • Masallı
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +23°C
 • Lənkəran
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +22°C
 • Lerik
 • Gündüz +28°C,
 • Gecə +18°C
 • Gündüz +30°C,
 • Gecə +21°C
Faydalı Bölmələr

Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentinin fəaliyyət istiqamətləri

 • Ölkə ərazisində əhalinin sağlam ekoloji mühitdə yaşamaq hüququnu təmin etmək üçün ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadə, o cümlədən ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi və bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanılması üzrə dövlət nəzarətini həyata keçirmək;
 • Ətraf mühit və təbii sərvətlərin, o cümlədən torpağın, yer təkinin, faydalı qazıntıların, biomüxtəlifliyin, bitki örtüyünün, floranın (o cümlədən meşələrin), faunanın (o cümlədən balıqların), su ehtiyatlarının, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin və təbiət abidələrinin bərpası,  mühafizəsi və istifadəsi, həmçinin atmosfer havasının mühafizəsi sahəsində qanunvericiliyə riayət olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirmək;
 • Ərzaq və digər istehlak məhsullarının istehsalına, satışına, idxal və ixracına ekoloji nəzarəti həyata keçirmək;
 • Ölkə ərazisində daxili sularda və Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində suların bioloji sərvətlərindən səmərəli istifadə edilməsi, onların qorunması və artırılması sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirmək;
 • Toksiki və qeyri-toksiki, radioaktiv və məişət tullantılarının əmələ gəlməsinə, basdırılmasına və zərərsizləşdirilməsinə dövlət nəzarətini həyata keçirmək;
 • Ətraf mühitə zərərli fiziki təsirləri tənzimləyən tələb və normaların təmin   olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirmək;
 • Hidrometeoroloji və geoloji fəaliyyətə dövlət nəzarətini həyata keçirmək;
 • Öz səlahiyyətləri daxilində müvafiq beynəlxalq öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədi ilə dövlət nəzarətini həyata keçirmək;
 • Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadə sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.
 • Təşkilati-hüquqi formasından asılı  olmayaraq  idarə, müəsissə və təşkilatlar, həmçinin yerli və xarici hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən təhlükəli, radioaktiv, digər sənaye və məişət mənşəli tullantıların idarə olunmasının ətraf mühitin keyfiyyət normativlərinə və ekoloji təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğuna dövlət nəzarətini həyata keçirmək;
 • Ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbələrinin ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadəyə nəzarət sahəsində fəaliyyətini tənzimləmək və nəzarət etmək;
 • Təhlükəli tullantılar üzrə müvafiq məlumatların toplanmasını və bu sahədə məlumat sisteminin (bazasının) yaradılmasını və formalaşdırılmasını həyata keçirmək;
 • Nazirliyin inzibati binalarında yerləşən növbətçi məntəqələri tərəfindən təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq idarə, müəsissə və təşkilatlardan, ayrı-ayrı vətəndaşlardan Nazirliyin binalarına daxil olan məlumatların qəbulunu, Mərkəzi Aparatın və əsas binaların təhlükəsizliyini təmin etmək;
 • Nazirliyin tabeli qurumlarında növbətçiliyi müvafiq qaydalara əsasən həyata keçirən növbətçilərin fəaliyyətini əlaqələndirmək;
 • Təhlükə mənbəyi olan müəsissə fəaliyyət göstərdikdə, istifadəyə verildikdə və yenidən qurulduqda, habelə təbiətdən istifadə üçün icazə aldıqda, belə müəsissədə ekoloji sığorta müqaviləsinin olmasına nəzarət etmək;
 • Ovçuluq fəaliyyətinə və ovçuluq təsərrüfatlarının mühafizəsinə və istifadəsinə öz səlahiyyətləri daxilində dövlət nəzarətini həyata keçirmək.