• Bakı
 • Gündüz +32°C,
 • Gecə +24°C
 • Sumqayıt
 • Gündüz +31°C,
 • Gecə +23°C
 • Naxçıvan
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +11°C
 • Xankəndi
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +18°C
 • Şuşa
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +13°C
 • Xocalı
 • Gündüz +24°C,
 • Gecə +15°C
 • Xocavənd
 • Gündüz +23°C,
 • Gecə +17°C
 • Qubadlı
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +17°C
 • Zəngilan
 • Gündüz +25°C,
 • Gecə +18°C
 • Laçın
 • Gündüz +20°C,
 • Gecə +13°C
 • Kəlbəcər
 • Gündüz +21°C,
 • Gecə +14°C
 • Daşkəsən
 • Gündüz +23°C,
 • Gecə +16°C
 • Gədəbəy
 • Gündüz +22°C,
 • Gecə +16°C
 • Ağdam
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +23°C
 • Cəbrayıl
 • Gündüz +22°C,
 • Gecə +16°C
 • Füzuli
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +23°C
 • Gəncə
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +24°C
 • Qazax
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +23°C
 • Naftalan
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +25°C
 • Şəki
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +25°C
 • Ağstafa
 • Gündüz +32°C,
 • Gecə +21°C
 • Qəbələ
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +21°C
 • Şamaxı
 • Gündüz +31°C,
 • Gecə +20°C
 • Zaqatala
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +22°C
 • Xızı
 • Gündüz +26°C,
 • Gecə +17°C
 • Siyəzən
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +23°C
 • Şabran
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +22°C
 • Quba
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +20°C
 • Qusar
 • Gündüz +27°C,
 • Gecə +18°C
 • Xaçmaz
 • Gündüz +33°C,
 • Gecə +24°C
 • Kürdəmir
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +24°C
 • Yevlax
 • Gündüz +38°C,
 • Gecə +24°C
 • Ağcabədi
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +24°C
 • Ağdaş
 • Gündüz +37°C,
 • Gecə +25°C
 • Göyçay
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +24°C
 • Bərdə
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +23°C
 • İmişli
 • Gündüz +38°C,
 • Gecə +25°C
 • Salyan
 • Gündüz +38°C,
 • Gecə +25°C
 • Beyləqan
 • Gündüz +36°C,
 • Gecə +23°C
 • Saatlı
 • Gündüz +35°C,
 • Gecə +23°C
 • Hacıqabul
 • Gündüz +39°C,
 • Gecə +25°C
 • Masallı
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +23°C
 • Lənkəran
 • Gündüz +34°C,
 • Gecə +22°C
 • Lerik
 • Gündüz +28°C,
 • Gecə +18°C
 • Gündüz +30°C,
 • Gecə +21°C
Faydalı Bölmələr

Fəaliyyət istiqamətləri

Dövlət Ekspertiza İdarəsinin fəaliyyət istiqamətləri

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekspertiza İdarəsiaşağıdakı əsas istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir:

 • Təsərrüfat və başqa fəaliyyətlərin ekoloji təhlükəlilik səviyyəsini müəyyən edir.
 • Dövlət ekoloji ekspertizasının obyektləri üzrə təqdim edilmiş sənədlərin ekspertizasını aparır;
 • Ölkə və iqtisadiyyat sahələri üzrə dövlət və yerli proqramların layihələrinin ekoloji  ekspertizasını həyata keçirir;
 • Müəssisələrin ekoloji pasportunu razılaşdırır;
 • Atıla bilən tullantı həddi (ABTH) və buraxıla bilən axıntı həddi (BBAH) layihələrini təsdiq edir;
 • Atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına və zərərli fiziki təsirə icazələr verir;
 • Sudan  xüsusi istifadəyə  icazələr  verir; 
 • Dağ-mədən işlərinin inkişafı layihələrini razılaşdırır;
 • Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında təlimat – metodik, normativ-texniki  sənədləri razılaşdırır;
 • İstismara qəbulu zamanı sənaye və istehsalat müəssisələrinin ekoloji təhlükəsizlikləri haqqında Arayış verir;
 • Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsinə və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsinə dair rəy verir;
 • Yer təkinin öyrənilməsi layihələri üzrə işlərin geoloji ekspertizasını aparır;
 • Ehtiyatları təsdiq edilmiş faydalı qazıntı yataqlarının yerləşdiyi dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların istifadəyə və icarəyə verilməsinə dair rəy verir;
 • Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş mal və materialların idxalına və ixracına dair rəy verir;
 • Qanunvericiliklə tənzimlənən ozondağıdıcı maddərin və tərkibində belə maddələr olan məhsulların idxalına və  ixracına icazələr verir;
 • Yaşıllıqların götürülməsinə dair rəy verir.