Samur-Yalama Milli Parkı

Yaranma tarixi: 5 noyabr 2012-ci il 
Yerləşməsi: Xəzərsahili zona, Samur-Şabran ovalığı (Xaçmaz rayonu)
Sahəsi: 11 772,45 ha
Landşaft: meşə,düzən
Rast gəlinən bitki növləri: palıd, fısdıq, göyrüş, qızılağac, yemişan, qarağat, cır gilas, əzgil və s.
Rast gəlinən heyvan növləri: çöl donuzu, yenot, çapaq, kütüm, xəşəm  və s.
“Qırmızı kitab”a daxil olan növlər: qamışlıq pişiyi, vaşaq, Qafqaz maralı, Qafqaz köpkəri, Avropa cüyürü, böyük qırğı, məzar qartalı, adi qızılquş, fısıldayan qulələk, dəniz sıfı, Eldar şamı və s.

Əsasnamə

Samur-Yalama Milli Parkı haqqında Ə S A S N A M Ə

22.90 KB