Altıağac Milli Parkı

Yaranma tarixi: 31 avqust 2004-ci il
Yerləşməsi: Böyük Qafqazın ətəkləri (Xızı rayonu)
Sahəsi: 11 035 ha
Landşaft: Dağ meşəsi, dağ çəmənlikləri, yarımsəhra, meşə çölü
Rast gəlinən bitki növləri: Palıd, vələs, göyrüş, yemişan, zirinc və s.
Rast gəlinən heyvan növləri: canavar, çöl donuzu, bildirçin, yenot, dovşan, tülkü, dələ,qaratoyuq və s.
“Qırmızı kitab”a daxil olan növlər: Qonur ayı, vaşaq, Avropa cüyürü, saqqallı quzugötürən, qara çalağan, ağıriyli ardıc, Qafqaz bənövşəsi, itikənarlı süsən və s.

Əsasnamə

Altıağac Milli Parkı haqqında Ə S A S N A M Ə

23.33 KB