Su ehtiyatlarının idarə edilməsi şöbəsi

Rəhbərlik

Mütəllim Əbdülhəsənov
Mütəllim Əbdülhəsənov

Su ehtiyatlarının idarə edilməsi şöbəsinin müdiri