Endemik növlərin siyahısı

Endemik növlər

 1. Radde ayıdöşəyi
 2. Eldar şamı
 3. Ağaran danaqıran
 4. İriçiçək laləvər
 5. Ledebur  zanbağı
 6. Eyxler tülpanı
 7. Florenski tülpanı
 8. Qarabağ tülpanı
 9. Qəşəng qayışləçək
 10. Qafqaz qış səhləbi
 11. İtikənarlı süsən
 12. Kamille süsəni
 13. Qrossheym süsəni
 14. Gürcü süsəni
 15. Qəşəng süsən
 16. Qurdqulağı süsəni
 17. Paradoksal süsən
 18. Prilipko süsəni
 19. Qəşəng gəmirici soğanı
 20. Hirkan quş südü
 21. Üçfutlu nektaroskordium
 22. Qışda çiçəkləyən ştrenbergiya
 23. Mlokoseviç pionu
 24. Yevgeni öldürgəni
 25. Bakı cuzğunu
 26. Şamaxı tıs-tısı
 27. Nazikçiçək tıs-tıs
 28. Yuliya novruzçiçəyi
 29. Kuznetsov söyüdü
 30. Qusar gülxətmisi
 31. Lənkəran gülxətmisi
 32. Sağsağan gülxətmisi
 33. Hirkan ənciri
 34. Eldar armudu
 35. Azərbaycan itburnu
 36. Karyagin itburnu
 37. Nizami itburnu
 38. Sosnovski itburnu
 39. Bakı gəvəni
 40. Quba gəvəni
 41. Naxçıvan paxladəni
 42. Paradoksal paxladəni
 43. Prilipko gəvəni
 44. Qafqaz ilankölgəsi
 45. Parlaq kledoxeta
 46. Komarov birəotu
 47. Qrossheym keçiyemliyi