• Baku
 • Daytime +10°C,
 • Night +5°C
 • Sumgayit
 • Daytime +9°C,
 • Night +4°C
 • Nakhichevan
 • Daytime +9°C,
 • Night 0°C
 • Khankandi
 • Daytime +10°C,
 • Night +2°C
 • Shusha
 • Daytime +5°C,
 • Night -3°C
 • Khojali
 • Daytime +8°C,
 • Night 0°C
 • Khojavand
 • Daytime +9°C,
 • Night +1°C
 • Gubadli
 • Daytime +10°C,
 • Night +2°C
 • Zangilan
 • Daytime +10°C,
 • Night +2°C
 • Lachin
 • Daytime +5°C,
 • Night -3°C
 • Kalbajar
 • Daytime +6°C,
 • Night -2°C
 • Dashkasan
 • Daytime +6°C,
 • Night -1°C
 • Gadabay
 • Daytime +7°C,
 • Night -1°C
 • Agdam
 • Daytime +11°C,
 • Night +4°C
 • Jabrayil
 • Daytime +7°C,
 • Night -1°C
 • Fuzuli
 • Daytime +8°C,
 • Night 0°C
 • Ganja
 • Daytime +12°C,
 • Night +4°C
 • Gazakh
 • Daytime +11°C,
 • Night +3°C
 • Naftalan
 • Daytime +11°C,
 • Night +4°C
 • Shaki
 • Daytime +11°C,
 • Night +4°C
 • Aghstafa
 • Daytime +10°C,
 • Night +1°C
 • Gabala
 • Daytime +8°C,
 • Night 0°C
 • Shamakhi
 • Daytime +10°C,
 • Night +2°C
 • Zagatala
 • Daytime +10°C,
 • Night +2°C
 • Khizi
 • Daytime +7°C,
 • Night 0°C
 • Siyazan
 • Daytime +10°C,
 • Night +1°C
 • Shabran
 • Daytime +11°C,
 • Night +2°C
 • Guba
 • Daytime +9°C,
 • Night -1°C
 • Gusar
 • Daytime +7°C,
 • Night -2°C
 • Xhachmaz
 • Daytime +11°C,
 • Night +2°C
 • Kurdamir
 • Daytime +11°C,
 • Night +4°C
 • Yevlakh
 • Daytime +11°C,
 • Night +3°C
 • Aghchabadi
 • Daytime +11°C,
 • Night +3°C
 • Aghdash
 • Daytime +12°C,
 • Night +5°C
 • Goychay
 • Daytime +11°C,
 • Night +4°C
 • Barda
 • Daytime +12°C,
 • Night +4°C
 • İmishli
 • Daytime +13°C,
 • Night +5°C
 • Salyan
 • Daytime +11°C,
 • Night +4°C
 • Beylagan
 • Daytime +12°C,
 • Night +4°C
 • Saatli
 • Daytime +12°C,
 • Night +4°C
 • Hajigabul
 • Daytime +13°C,
 • Night +6°C
 • Masalli
 • Daytime +11°C,
 • Night +5°C
 • Lankaran
 • Daytime +11°C,
 • Night +6°C
 • Lerik
 • Daytime +9°C,
 • Night +2°C
Map of site

Administrative personnel

Contact numbers and e-mail addresses of administrative personnel 

 

Post
Surname, name, patronymic
Telephone
numbers
E-mail addresses
Minister
Baghirov Huseyngulu Seyid
(012) 538-04-81
ekologiya.nazirliyi@eco.gov.az
Deputy minister
Aliyev Firdovsi Shahmirza
(012) 510-30-29
firdovsi.aliyev@eco.gov.az
Deputy minister
Quliyev Novruz Muhammad
(012) 497-14-02
novruz.quliyev@eco.gov.az
Deputy minister
Hajiyev Rauf Vahid
(012) 566-67-53
rauf.haciyev@eco.gov.az
Chief of Staff
Jalilov Rovshan Adil
(012) 510 34 16
aparat.eko@eco.gov.az
Acting director of the division of law
Shakaraliyev Teymur Akif
(012) 510-32-29
t.shekeraliyev@eco.gov.az
Head of division of ecology and nature protection policy
Sattarzadeh Rasim Israfil
(012) 598-39-07
rsattarzade@eco.gov.az
Head of division of international cooperation
Garabaghli Emin Arif
(012) 537-53-81
emin.garabaghli@eco.gov.az
Head of Environmental Propaganda division
Aliyev Isa Mammadkhan
(012) 492-41-73
 isa.aliyev@eco.gov.az
Head of division of scientific methodology and specialization
Alakbarova Almaz Sohrab
(012) 492-59-07
almaz.alekberova@eco.gov.az
Acting Head of the Department of Finance and Economy
Orucov Najmaddin Nizami
(012) 498-24-41
necmeddin.orucov@eco.gov.az
Acting director of general division
Mustafayeva Tamilla Qurbanali
(012) 538-85-08
tamilla.mustafayeva@eco.gov.az
Head of Division of Production Policy
Ismayilov Nazim Sultan
(012) 537-09-65
nazim_ismayilov@eco.gov.az