Useful Sections

Laws

Azərbaycan Respublikasının Qanunları

Qanunların adları
Atmosfer Havasının Mühafizəsi Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Balıqçılıq Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəli tullantıların sərhədlərarası daşınmasına və kənarlaşdırılmasına nəzarət haqqında Bazel Konvensiyasına qoşulması barədə
Əhalinin Radiasiya Təhlükəsizliyi Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Heyvanlar Aləmi Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Hidrometeorologiya Fəaliyyəti Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Xüsusi Mühafizə Olunan Təbiət Əraziləri və Obyektləri Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
İstehsalat və Məişət Tullantıları Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Torpaq Məcəlləsinin Təsdiq Edilməsi Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Yerin Təki Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəli tullantıların sərhədlərarası daşınmasına və kənarlaşdırılmasına nəzarət haqqında Bazel Konvensiyasına qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
«Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında» Çərçivə Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Fitosanitar nəzarəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Seleksiya nailiyyətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Toxumçuluq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Ekoloji Cinayətlər
«Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Bitki karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişə Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
«Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında» Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nüvə sınaqlarının hərtərəfli qadağan edilməsi haqqında Müqaviləsinin və onun əlavələrinin, Nüvə sınaqlarının hərtərəfli qadağan edilməsi haqqında Müqaviləyə dair Protokolun və onun əlavələrinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
«Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
«Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
«Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq haqqında» 1990-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu
«Avropanın canlı təbiətinin və təbii mühitinin qorunması haqqında» Avropa Konvensiyasına qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikasının «Ətraf mühit ilə bağlı məsələlərdə məlumatın əldə edilməsi, ictimaiyyətin qərar qəbul edilməsində iştirakı və ədalət məhkəməsinin açıq keçirilməsi haqqında» BMT-nin Konvensiyasına qoşulması barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının «Sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə» Konvensiyasına qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
«Bitki mühafizəsi haqqında» Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
YUNESKO-nun «Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu - bataqlıq yerlər haqqında» Konvensiyasına, 1982-ci il dekabrın 3-də imzalanmış «Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu-bataqlıq yerlər haqqında» Konvensiyaya dəyişikliklər haqqında Protokola və 1987-ci il mayın 28-də «Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu-bataqlıq yerlər haqqında» Konvensiyaya qəbul edilmiş düzəlişlərə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
«Birləşmiş Millətlər Təşkilatının «İqlim dəyişmələri haqqında» Çərçivə Konvensiyasına dair» Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu