Useful Sections

Legislation

Qanunlar

Azərbaycan Respublikasının Qanunları Qanunların adları Atmosfer Havasının Mühafizəsi Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Balıqçılıq Haqqında Az...

More

Fərmanlar

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanları Fərmanların adları Tikinti fəaliyyəti həyata keçirilərkən yaşıllıqların mühafizəsi və sür&uu...

More

Sərəncamlar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları Sərəncamların adları Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar əl...

More

Qərarlar

          Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarları   Qərarların adları Azərbaycan Respublikasının “Mülki aviasiya ha...

More

Konvensiyalar və Protokollar

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ratifikasiya etdiyi Ekoloji Konvensiyalar və Protokollar    Konvensiyanın/Protokolun adı, qəbul olunduğu il  Ratifik...

More

Məcəllələr

Məcəllələr Məcəllələrin adları Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Torpaq M...

More

ETSN-nin normativ sənədlər

ETSN-nin normativ sənədlər...

More