Useful Sections

Legislation

Laws

Azərbaycan Respublikasının Qanunları Qanunların adları Atmosfer Havasının Mühafizəsi Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Balıqçılıq Haqqında Az...

More

Decrees

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanları Fərmanların adları Tikinti fəaliyyəti həyata keçirilərkən yaşıllıqların mühafizəsi və sür&uu...

More

Orders

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları Sərəncamların adları Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar əl...

More

Decisions

  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarları   Qərarların adları Azərbaycan Respublikasının “Mülki aviasiya haqqında” beynəlxalq konve...

More

Conventions and Protocols

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ratifikasiya etdiyi Ekoloji Konvensiyalar və Protokollar    Konvensiyanın/Protokolun adı, qəbul olunduğu il  Ratifik...

More

Codes

Məcəllələr Məcəllələrin adları Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Torpaq M...

More

MENR- normative documents

ETSN-nin normativ sənədləri...

More

Constitution

The Constitution of the Republic of Azerbaijan...

More