Useful Sections

Kurdamir region

Sıxımlı

Mollakənd

      Pirili