Useful Sections

Our resources

List of especially protected nature reserves

  List of the Specially Protected Nature Areas of the Republic of Azerbaijan National Parks № Name of the SPNA Administrative territory SArea Date of establishmen...

More

Reservations

  State Nature Reserves The first reserve of Azerbaijan Gyol-Gyol state nature reserve was established in 1925. In 1929 Gizilagac and Zaqatala reserves and in 1936 Hirkan reserve was establishe...

More

Sanctuaries

  State Nature Sanctuaries 1. Garayazi-Agstafa State Nature Sanctuary Name: Garayazi-Agstafa State Nature SanctuaryYear of foundation: 1964Area (hectare): 10,000Location:Within ...

More

Minerals

Minerals of Azerbaijan   The territory of the Republic of Azerbaijan which encompasses eastern portion of the Major and Minor Caucasus mountain ranges is distinguished with its complex geologic...

More

Surface water

RIVERS, LAKES AND RESERVOIRS OF AZERBAIJAN REPUBLIC The territory of Azerbaijan Republic is situated on the east part of South Caucasus and the west part of Caspian Sea, between 38024’ and 4105...

More

Subsoil waters

SUBSOIL WATERS   SUBSOIL FRESH WATERS. Hydrological researchesaredirected mostly to determination of subsoil water resources, and examination of use chances of these resources with the pur...

More

Mineral waters

MINERAL WATERS Mineral water deposits of Azerbaijan which are distinguished for therapeutic significance in the health of people are concentrated in 200 groups. More than 1000 natural egresses of the...

More

Thermal waters

THERMAL WATERSERMAL Scientific and practical researches are conducted in most of the developed countries on settlement of problems of utilization of solar, wind and subsoil thermal waters energy. Sub...

More

Nərə balıqları – Xəzərin ən qiymətli varlığıdır

Xəzər dənizi planetimizin ən böyük qapalı su hövzəsi olub, bütün göllərinin və daxili dənizlərinin su həcminin 44 %-ni təşkil edir. Xəzərin ən qiymətli v...

More

Azərbaycanın heyvanat aləmi

Heyvanat aləminin Azərbaycanda yayılmasına relyef şəraiti və ona uyğun olan bitki örtüyünün dəyişməsi, su hövzələrinin yerləşməsi təsir edir. Burada mindən &...

More

Azərbaycan bitki aləmi

Azərbaycan Respublikasının ərazisi zəngin floraya malikdir. Burada 4500-dən çox çiçəkli, ayri sortlu bitki növü yayılmışdır. Növlərin ümumi sayına...

More

Palçıq vulkanları

Azərbaycanın neft-qaz rayonlarında 300-dən çox palçıq vulkanı və palçıq vulkanı təzahürü yerləşmişdir. Onların əksəriyyəti intensiv qrifon-salza fəaliy...

More

Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitab”ı

Beynəlxalq təcrübəyə görə növlərin qorunmasının effektiv üsullarından biri “Qırmızı Kitab”ın təsis edilməsidir. Hələ 1977-ci ildə Azərbaycanın flora...

More

Təbiət abidələri

Təbiət abidələrinə Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən  tipik landşaftlı ərazilər, xüsusi cəzbediciliyi  ilə seçilən təbiət guşələri, endemik, rel...

More