Sahələrarası Nəqliyyat və Kompleks Mexaniki Təminat İdarəsi

Rəhbərlik

Fizuli Babayev
Fizuli Babayev

Sahələrarası Nəqliyyat və Kompleks Mexaniki Təminat İdarəsinin müdiri