“Geodeziya və Kartoqrafiya” MMC

Rəhbərlik

Nazim İsmayılov
Nazim İsmayılov

“Geodeziya və Kartoqrafiya” MMC-nin direktoru