Hüquq məsələləri şöbəsi

Rəhbərlik

Teymur Şəkərəliyev
Teymur Şəkərəliyev

Hüquq Məsələləri Şöbəsinin müdiri

Hüquq Məsələləri Şöbəsinin əsas fəaliyyət istiqamətləri

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hüquq MəsələləriŞöbəsi aşağıdakı əsas istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir:
1) Nazirliyin və onun vəzifəli şəxslərinin fəaliyyətində qanunçuluğun təmin olunmasına hüquqi yardım göstərmək, o cümlədən aparatın vəzifəli şəxslərinə və struktur bölmələrinə (departament, xidmət, idarə və s.) Nazirliyin səlahiyyətləri və fəaliyyətinin əsas istiqamətləri üzrə hüquqi məsləhətlər və rəylər vermək;
2) Normativ hüquqi və normativ aktların layihələrinin hazırlanmasında bilavasitə iştirak etmək;
3) Sənədlərin (layihələrin) hüquqi ekspertizasını aparmaq, onlara dair irad və təkliflərini aidiyyəti üzrə təqdim etmək;
4) Nazirliyin rəhbərliyinə imzalanmaq üçün təqdim edilən normativ hüquqi aktların və normativ xarakterli digər sənədlərin layihələrinin qanunvericiliyə uyğunluğunu yoxlamaq;
5) Nazirliyi müəyyən olunmuş qaydada məhkəmələrdə, hüquqi məsələlər və Nazirin göstərişi ilə başqa məsələlər üzrə digər dövlət orqanlarında, fiziki və hüquqi şəxslərlə münasibətlərdə təmsil etmək, Nazirliyin qanunvericiliyə uyğun hüquqlarını və maraqlarını müdafiə etmək;
6) Nazirliyin hüquqi şəxs statuslu qurumları tərəfindən həyata keçirilən hüquqi işlər, o cümlədən hüquqi ekspertiza və normativ-hüquqi təminat işləri, habelə əməyin mühafizəsi işləri üzərində təşkilati-metodiki rəhbərliyi həyata keçirmək və nəzarət etmək;
7) Nazirin göstərişi ilə hüquqi məsələlər üzrə digər dövlət orqanlarında, fiziki və hüquqi şəxslərlə münasibətlərdə Nazirliyi təmsil edərək, qanunvericiliyə uyğun hüquqlarını və maraqlarını müdafiə etmək.