Ətraf mühitin və təbii sərvətlərin tənzimlənməsi şöbəsi

Rəhbərlik

Mütəllim Əbdülhəsənov
Mütəllim Əbdülhəsənov

Ətraf Mühitin və Təbii Sərvətlərin Tənzimlənməsi Şöbəsinin müdir əvəzi