Hesabatlar

Maliyyə hesabatı - 2020

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 2020-ci il ərzində görülmüş işlər
 

Ətraf mühitin mühafizəsi, insanların sağlam təbii mühitdə yaşaması və təbii sərvətlərdən xalqımızın rifahının yaxşılaşdırılması naminə səmərəli istifadə edilməsi ölkədə aparılan sosial-iqtisadi islahatların tərkib hissəsidir.

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri”, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış İnkişaf Konsepsiyası”, “Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsinə dair 2017-2020-ci illər üzrə Milli Strategiya”, “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan Respublikasında bərk məişət tullantılarının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair 2018–2022-ci illər üçün Milli Strategiya”, “Azərbaycan Respublikasında plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə mənfi təsirinin azaldılmasına dair 2019–2020-ci illər üçün Tədbirlər Planı”, “Yerin təkinin geoloji öyrənilməsinə və mineral xammal bazasından səmərəli istifadəyə dair 2020-2024-cü illər üçün Dövlət Proqramı”, “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022-ci illər üçün Tədbirlər Planı” və digər proqramlarda nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Ölkədə aparılan struktur islahatları çərçivəsində idarəetmədə çevikliyi və səmərəliliyi artırmaq, həmçinin ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə istiqamətində optimallaşdırılmış və operativ fəaliyyətin həyata keçirilməsi məqsədilə tədbirlər görülmüşdür.

Təbii sərvətlərdən, o cümlədən sudan səmərəli istifadə, çirklənmiş ərazilərin bərpası, müşahidə və monitorinqlərin aparılması, ekoturizm fəaliyyəti, meşələrin inventarlaşdırılması, xüsusi mühafizə olunan ərazilərin idarə edilməsi, idarəetmə prosesində informasiya texnologiyalarından istifadə və s. sahələrdə müasir yanaşmalar tətbiq edilmişdir.

Tullantıların, o cümlədən polietilen və plastik qablaşdırma materiallarının idarə olunmasında mütərəqqi üsullardan istifadə, istilik effekti yaradan qaz tullantılarının azaldılması, atmosfer havasının mühafizəsi, ekoloji təmiz nəqliyyatdan istifadənin genişləndirilməsi, yaşıllıqların mühafizəsi, tullantı sularının idarə olunması, Xəzər dənizinin çirklənmədən qorunması, təbii sərvətlərin axtarışı, kəşfiyyatı və hasilatı prosesində ətraf mühitə təsirlərin azaldılması, su ehtiyatlarının, o cümlədən transsərhəd suların inteqrasiyalı idarə olunması, istehsal müəssisələrində aztullantılı ən qabaqcıl ekoloji dost texnologiyalarından istifadənin genişləndirilməsi, əsas prioritet istiqamətlərdən olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 29 oktyabr tarixli Fərmanı ilə verilmiş tapşırıqlara əsasən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə meşə ehtiyatlarının, fauna və floranın, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin, su ehtiyatlarının, faydalı qazıntı yataqlarının qiymətləndirilməsi və həmin ərazilərdə ekoloji tarazlığın bərpa olunması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması məqsədilə işlərə başlanılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasında su ehtiyatlarının idarə olunması və qiymətləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 3 may tarixli 207 nömrəli qərarına uyğun olaraq respublika, həmçinin su hövzələri və inzibati ərazi vahidləri üzrə cari il üçün su təsərrüfatı balansları hazırlanmış və Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 15 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

Ölkə ərazisində su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi, su təsərrüfatının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və bu sahədə fəaliyyətin gücləndirilməsi məqsədilə bir sıra normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanaraq rəy bildirilməsi üçün aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdim olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 iyul 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022-ci illər üçün Tədbirlər Planı”nın aidiyyəti bəndlərinin icrası çərçivəsində işlər görülmüşdür.

“Elektron su təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə layihəsi və onun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı layihəsi hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur. Ölkə üzrə su təsərrüfatı balansının elektronlaşdırılaraq informasiya sistemə inteqrasiyası ilə bağlı test rejimində simulyasiyaya başlanılmışdır.

Yeraltı su ehtiyatlarına nəzarətin gücləndirilməsi və bu istiqamətdə müvafiq tənzimləmələrinin təmin edilməsi məqsədilə “Subartezian və artezian quyularının sifarişi, layihələndirilməsi, qazılması və istismarı Qaydaları”nın layihəsi hazırlanmış və rəylərin bildirilməsi üçün aidiyyəti qurumlara təqdim edilmişdir.  

Plastik və polietilen qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə mənfi təsirinin azaldılması məqsədilə genişmiqyaslı təbliğat kampaniyası aparılmış, plastik tullantıların ətraf mühitə mənfi təsirinin azaldılması və alternativ qablaşdırma materiallarından istifadənin əhəmiyyəti haqqında maarifləndirici xarakterli çap və video materiallar hazırlanmış, bu materialların yayılması ilə bağlı tədbirlər görülmüş, kütləvi informasiya vasitələrində və televiziya kanallarında davamlı olaraq maarifləndirici proqramlar və təbliğat-təşviqat tədbirləri həyata keçirilmiş, plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə mənfi təsiri barəsində ictimai məlumatlılıq artırılmışdır.

Plastik qablaşdırıcıların selektiv toplanması və utilizasiya müəssisələrinə təhvil verilməsi sahəsində stimullaşdırıcı vasitələrin tətbiqi ilə bağlı təkliflər hazırlanmışdır. Təkrar istifadəyə yararlı qablaşdırma materiallarının və onların komponentlərinin tələb olunan təhlükəsizlik, gigiyena və s. tələblərə uyğunluğunu təmin etmək məqsədilə standartlara dair təkliflər hazırlanmışdır.

Qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların, habelə birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qarışdırıcı çubuq, çəngəl, qaşıq, bıçaq, boşqab və stəkanların sahibkarlar tərəfindən idxalı, istehsalı, həmçinin ticarət, ictimai iaşə və digər xidmət obyektlərində istehlakçıya satılmasının və ya verilməsinin qadağan edilməsi ilə əlaqədar “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda  və “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə”  Qanun təsdiq olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 7 fevral tarixli 935 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə mənfi təsirinin azaldılmasına dair 2019-2020-ci illər üçün Tədbirlər Planı”nın 1.1.2-ci bəndin icrası ilə əlaqədar Azərbaycanda təkrar emal təcrübəsini tətbiq edərək məişət tullantılarının həcminin azaldılması məqsədilə Sumqayıt şəhərində pilot layihənin həyata keçirilməsinə başlanmışdır. “Təmiz Sumqayıt” adlanan layihənin məqsədi əhalini məişət tullantılarını çeşidləyərək toplayıb təkrar emala yönəltməyə cəlb etməkdir.

İqlim dəyişmələrinə təsirlərin yumşaldılması məqsədilə bir sıra işlər görülmüşdür. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 mart 2020-ci il tarixli 560 nömrəli Sərəncamı ilə İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət Komissiyasının tərkibi müəyyən edilmiş və ETSN-nin koordinasiyası altında aidiyyəti təşkilatların nümayəndələrindən ibarət işçi qrupu yaradılmışdır.

İşçi qrupu tərəfindən “Dövlət Komissiyası səviyyəsində həll olunacaq məsələlər üzrə fəaliyyət planı” hazırlanmışdır. Fəaliyyət Planında Enerji səmərəliliyi, bərpa olunan enerji mənbələri sahəsində zəruri qanun layihələrinin və texniki-normativ sənədlərin hazırlanması, Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, təşviqi və tətbiqi üzrə karbon qazı emissiyalarının azalmasına səbəb olacaq bir neçə tədbir daxil edilmişdir.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Koreya hökumətinin KOİCA təşkilatı ilə birlikdə “İqlim dəyişmələrinə təsirin azaldılması ilə bağlı Milli Strategiya” sənədinin hazırlanması işlərinə başlanmışdır. Bu məqsədlə Koreya Respublikasının istilik effekti yaradan qaz (İEYQ) emissiyaları proqnozlarının  və bu emissiyaların azalma modellərinin  hazırlanması sahəsində yüksək səviyyəli texnoloji   təcrübəsindən yararlanmaq üçün “İstilik effekti yaradan qaz emissiyalarının  inventarlaşma sistemini təkmilləşdirməklə İqlim Dəyişikliyi üzrə Potensialın Gücləndirilməsi” layihə təklifi hazırlanmışdır.

Layihənin məqsədi İqlim dəyişmələri üzrə milli səviyyədə strategiyanın, İEYQ emissiyalarının azaldılmasının 2050-ci ilədək dövrü əhatə edən yol xəritəsinin hazırlanması üçün institusional çərçivənin yaradılması, emissiyaların monitorinqi texnologiyasının mənimsənilməsi, inventarlaşma sisteminin və məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi vasitəsilə iqlim dəyişmələri üzrə potensialın gücləndirilməsidir.

BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən həyata keçiriləcək “İqlim Dəyişmələrinə Milli Adaptasiya Planının hazırlanması üçün dəstək proqramı” üzrə Yaşıl İqlim Fondu (YİF) ilə aparılan  müzakirələr nəticəsində sözügedən layihə YİF tərəfindən təsdiq olumuş və layihənin icrasına başlanılmışdır.

İqlim Dəyişmələrinə təsirlərin yumşaldılması və uyğunlaşma fəaliyyətlərinin yerinə yetirilməsi üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı (UNDP), Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı (UNEP), Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) kimi beynəlxalq təşkilatlar, həmçinin Almaniyanın Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ), Koreyanın Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (KOİCA) və digər inkişaf etmiş ölkələrlə əməkdaşlıq edilir.

Yaşıl İqlim Fondu ilə əməkdaşlığa hazırlıq layihəsi çərçivəsində UNDP-nin dəstəyi ilə həyata keçirilən “Hazırlıq” (Readiness) layihəsi sona çatdırılmış və layihənin nəticələrinə əsaslanaraq ikinci “Hazırlıq” (Readiness) layihəsinin BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının ( FAO) dəstəyi ilə icrasına başlanmışıdır. 

UNDP və ETSN-nin  əməkdaşlığı ilə İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasına Azərbaycanın Dördüncü Milli Məlumatının hazırlanması layihəsi tamamlanma mərhələsindədir.

Avropa Birliyi tərəfindən maliyyələşdirilən və UNDP tərəfindən həyata keçirilən EU4Climate regional layihəsi çərçivəsində böyük miqdarda karbon azalmalarına gətirən prioritet sektorlar seçilmiş, gələcəkdə hazırlanacaq Aşağı Karbonlu İnkişaf Strategiyasının ilkin fəaliyyət planının tərtibinə başlanılmış və hal-hazırda ölkədə sektorlar üzrə mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi sahəsində fəaliyyət  davam etdirilir.

Meşə ilə örtülü ərazilərin dəqiqləşdirilməsi məqsədilə meşələrin inventarlaşdırılması işləri davam etdirilmişdir. Bu məsələdə kosmik texnologiyaların imkanlarından istifadə edilir. Meşəsalma fəaliyyəti ilə bərabər meşələrin mühafizəsi tədbirləri də gücləndirilmişdir. Regionların qazlaşdırılması və ictimaiyyət arasında aparılan təbliğat hesabına qanunsuz qırıntı halları azalmışdır.

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı (FAO) təşkilatı ilə birlikdə beynəlxalq ekspertlər cəlb olunmaqla “Azərbaycan Respublikasında meşələrin mühafizəsi və davamlı inkişafına dair Milli Meşə Proqramı”  layihəsi və onun birinci mərhələdə həyata keçirilməsi üçün Fəaliyyət Planı hazırlanmış, hal-hazırda təsdiq olunma mərhələsindədir.

Tingliklərdə il ərzində səpilmiş müxtəlif cinsli ağac və kol toxumlarından və basdırılmış çiliklərdən müxtəlif meyvə, dekorativ və meşə cinslərinin ting və toxmacarları, o cümlədən badam, nar, zeytun, eldar şamı, sərv, tut və s. yetişdirilmişdir.

2020-ci il ərzində ETSN-in Xəzər Dənizi Suyunun Duzsuzlaşdırılması Kompleksində Xəzər dənizindən 1145629 m3 dəniz suyu qəbul edilərək duzsuzlaşdırılmışdır. İstehsal edilmiş sudan əsasən tinglik sahələrinin və salınmış yaşıllıqların suvarılmasında istifadə olunmuşdur.

2020-ci il ərzində xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi və bioloji müxtəlifliyin qorunması istiqamətində aparılan işlər davam etdirilmişdir. Hazırda ölkəmizdə ümumi sahəsi 892874.7  hektar olan xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri, o cümlədən 10 milli park, 10 dövlət təbiət qoruğu və 24 dövlət təbiət yasaqlığı fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə, xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri ölkə ərazisinin 10,31 %-ni, ayrılıqda milli parklar ölkə ərazisinin 4,87%, dövlət təbiət qoruqları 1,39%, dövlət təbiət yasaqlıqları isə 4,05%-ni təşkil edir.

Kökünün kəsilməsi təhlükəsi altında olan heyvanların reintroduksiyası və tarixi areallarının bərpası istiqamətində işlər görülmüşdür. Belə ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində ceyranların mühafizəsi, reintroduksiyası və tarixi areallarının yenidən bərpası istiqamətində  2020-ci ilin noyabr ayında daha 20 baş ceyranın Acınohur və Qax Dövlət Təbiət Yasaqlığı ərazilərinə köçürülməsi baş tutmuşdur.

Zubrların ölkəmizə reintroduksiya edilməsi istiqamətində IDEA İctimai Birliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və WWF-in Azərbaycan Nümayəndəliyi (WWF) tərəfindən həyata keçirilən layihə çərçivəsində  Azərbaycana daha 5 zubr gətirilmişdir. Yeni gətirilən zubrlar bir müddət Milli Parkın ərazisində volyer şəraitində saxlandıqdan sonra vəhşi təbiətə buraxılacaq.

Şəffaflığın və vətəndaş məmnunluğunun artmasının təmin edilməsi məqsədilə 2020-ci il ərzində ASAN Xidmət vasitəsi ilə 395 xarici ölkə vətəndaşına ov etmək üçün icazənin, 80 ölkə vətəndaşına ovçuluq biletinin, 178 fiziki və hüquqi şəxsə isə balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu ilə bağlı kvotaların və balıqovlama biletlərinin verilməsi həyata keçirilmişdir. Bununla yanaşı, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində fəaliyyət göstərən "Bir Pəncərə" İxraca Dəstək Mərkəzi vasitəsi ilə 29 fiziki və 30 hüquqi şəxsin müraciəti əsasında ümumilikdə 76 ədəd CİTES icazə/sertifikatları verilmişdir. 2 hüquqi şəxsin CİTES Konvensiyasının Katibliyində qeydiyyata alınması ilə bağlı müraciəti təmin edilmiş və Covid-19 pandemiyası ilə bağlı 1 fiziki şəxsin müracətinin icrasına xitam verilmişdir.

Cari ildə vətəndaşlara hüquq müəyyən edən sənəd verilməyən xidmət növləri üzrə akvakultura fəaliyyəti ilə bağlı 8 müraciətə, balıq və digər su bioresurslarının ovu fəaliyyəti ilə bağlı 12 müraciətə, idman və həvəskar balıq ovu ilə bağlı 4 müraciətə baxılmışdır. Nazirliyin “Qaynar xətt”i vasitəsi ilə yönləndirilmiş 30 fiziki şəxsə idman və həvəskar balıq ovu ilə bağlı, 6 fiziki şəxsə isə balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu ilə bağlı müvafiq məsləhətlər və tövsiyələr verilmişdir.

Layihəsi Azərbaycan Milli Elmlər Akdemiyası və Ədliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış “2021-ci il üçün “Balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarı (kvota)” və “Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə bölgüsü”nün təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Sərəncam layihəsi Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 5 noyabr tarixli 602 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

2020-ci il ərzində 23 akvakultura subyekti qeydiyyata alınaraq onlara şəhadətnamə verilmişdir.

Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin təmin edilməsi və ölkə iqtisadiyyatının əsas sektorlarının gələcək tələbatını ödəməyə qadir olan mineral xammal bazasının formalaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 16 mart tarixli, 1941nömrəli Sərəncamı ilə “Yerin təkinin geoloji öyrənilməsinə və mineral xammal bazasından səmərəli istifadəyə dair 2020-2024-cü illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.

Xəzər dənizinin ekoloji monitorinqi istiqamətində dənizin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində və sahil zolağında, eləcə də dənizdə fəaliyyət göstərən müəssisə və obyektlərdə ümumilikdə 1729 monitorinq keçirilmiş, laborator təhlillər üçün götürülmüş 5343 nümunə üzərində ümumilikdə 71757 təhlil aparılmışdır. Bunlardan 11700-ü analitik, 17228-i ekotoksikoloji, 42829-u isə hidrobioloji təhlillərdir. Keçirilmiş monitorinqlər zamanı aşkarlanmış ekoloji pozuntular üzrə 25 bülleten tərtib edilmişdir.

ETSN-in ətraf mühitin mühafizəsi sahəsindəki çoxsahəli fəaliyyətində ictimaiyyətin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi işi prioritet istiqamətlərdən biridir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasında 2020-ci ilin könüllülər ili elan edilməsi ilə bağlı 30 dekabr 2019-cu il Sərəncamına əsasən   könüllülük fəaliyyətinin inteqrasiyalı idarə olunması məqsədilə tədbirlər planı hazırlanmışdır. İnsanları vahid niyyət ətrafında birləşdirən, vətəndaş, cəmiyyət və dövlətin birgə fəaliyyətinin ən uğurlu formatından biri olan könüllüləri öz kreativliyi, təşəbbüskarlığı, innovativ düşüncə tərzi və müasir dünyagörüşləri ilə qoşulduqları fəaliyyəti qiymətləndirmək məqsədilə nazirliyin könüllülərinin ölkədə keçirilən tədbirlərdə fəal iştirakları təşkil olunmuşdur. Keçən dövr ərzində könüllülərin sayı artaraq 300 nəfərə çatmışdır.

18 fevral 2020-ci ildə ETSN-də üç Xəzəryanı ölkənin (Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan) könüllülərinin iştirakı ilə “Xəzər Könüllülük Məktəbi”nin görüşü keçirilmiş və görüşün sonunda qətnamə qəbul edilmişdir.

Həmçinin cari ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın daxili su hövzələrinin bioresurslarının mühafizəsi və bərpasına yönəlmiş “Zəngin hövzələr” adlı yeni genişmiqyaslı layihənin icrasına başlanılmış və layihə çərçivəsində ilk olaraq Qəbələ rayonundakı Nohurqışlaq gölünə ekokönüllülərin iştirakı ilə 10 min ədəd 50-70 qramlıq forel körpəsi buraxılmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çağırışına cavab olaraq koronavirus (COVID-19) infeksiyasının ölkəmizdə yayılmasının və onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə dövlət tərəfindən atılan bütün zəruri addımlara töhfə vermək məqsədilə formalaşdırılmış və bu müddət ərzində öz effektliyini sübut etmiş Azərbaycan Könüllülərinin Əlaqələndirmə Mərkəzinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə adlaması məqsədilə təsis edilən Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqına ETSN könüllüləri də  üzv olmuşlar.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında İctimai Şuranın ictimai  dinləmələrdə iştirakı təmin olunmuş və keçirilən görüşlərdə müzakirə olunan məsələlər, qəbul olunan qərarlar barədə daimi ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məqsədilə hazırlanan  məlumatlar nazirliyin rəsmi internet səhifəsi və sosial şəbəkələrindəki hesabları üzərindən paylaşılmışdır.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər və Kənd Təsərrüfatı nazirliklərinin “Yaşıl kənd təsərrüfatı”na dəstək üzrə uzunmüddətli Birgə Fəaliyyət Proqramı layihəsinin onlayn ictimai müzakirəsi keçirilmişdir. ETSN yanında İctimai Şuranın və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə proqram layihəsində əks olunan kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin ətraf mühitə mənfi təsirlərinin yumşaldılması, istixana qazlarının azaldılması, aqrobağların salınması, su, torpaq və meşə ehtiyatlarından səmərəli istifadə, biomüxtəlifliyin, ekosistemlərin qorunması, akvakulturanın və orqanik kənd təsərrüfatının inkişafına dəstək verilməsi, institusional potensialın gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur.

BMT-nin İnkişaf Proqramı SUV. VC ilə birgə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın ilk qlobal virtual hakatonu keçirilmişdir. Tədbirdə 40-dan artıq müxtəlif xarici ölkələrdən 600 nəfər iştirak etmişdir. ETSN-nin də tərəfdaş olduğu bu yarış COVİD-19 pandemiyasına qarşı mübarizədə yeni ideya və texnoloji həllərə istiqamətlənmişdir.

Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi ilə birgə “Yaşıl şəbəkə” ekoloji maarifləndirmə proqramı çərçivəsində Bakı məktəblilərinin ikigünlük V Ekoloji Forumu keçirilmişdir. 

Beynəlxalq Ətraf Mühit günündə Avropa İttifaqı və BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanda "Özün Yarat" adlı platforma istifadəyə verilmişdir (ozunyarat.az). Platforma nəzdində “Dəyişiklik evdən başlayır!" adlı müsabiqə keçirilmiş və qaliblər mükafatlandırılmışdır.

ETSN ilə BMT-nin İnkişaf Proqramının birgə başlatdığı su problemlərinin həlli mövzusunda keçirilən ilk virtual hakatona (Aquahack) start verilmişdir. Davam etdiyi müddətdə müxtəlif vebinarlar da keçirilərək izləyiciləri maraqlandıran suallar cavablandırılmış, qaliblər mükafatlandırılmışdır.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, BMTİP və Təhsil Nazirliyi Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə  “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadə” və “İqlim dəyişmələrinin su ehtiyatlarına təsiri, su ilə bağlı problemlər, maarifləndirmə və həyata keçirilən layihələr” mövzusunda məktəblilərə onlayn platformada 10 maarifləndirmə vebinarı keçirilmişdir.

“Beynəlxalq dəniz günü” və “Xəzər həftəsi” çərçivəsində sahilyanı ərazilərin məişət tullantıları ilə çirklənməsinin qarşısını almaq, Xəzər dənizinin və sahil zonasının ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında ictimaiyyətin rolunu artırmaq məqsədilə dəniz sahili ərazilərdə iməciliklər keçirilmiş, sahil zolaqları plastik və digər tullantılardan təmizlənmiş, tullantılar çeşidlənərək aidiyyəti üzrə daşınmışdır.

Hesabat dövrü ərzində nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq plastik tullantıların azaldılması, bərk məişət tullantılarının idarə olunması, suya qənaət, enerjiyə qənaət, plastik məhsulların çeşidləri və onların zərərləri barədə, AR “Qırmızı kitab”ına düşən flora və fauna növləri və s. barədə mütəmadi olaraq yeni posterlər hazırlanmış, eyni zamanda tullantıların çeşidlənməsi sahəsində ictimaiyyəti maarifləndirmək məqsədilə bu sahədə qabaqcıl təcrübəyə malik xarici ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi üçün xarici təşkilatların rəsmi səhifələrində yerləşdirilmiş poster və videolar da tərcümə edilərək nazirliyin rəsmi sosial şəbəkə hesablarında (facebook, instagram, youtube, tvitter) paylaşılmışdır.

Bununla yanaşı, ekoloji təqvim günləri ilə əlaqədar tədbirlər təşkil edilmiş, hər günə aid yeni posterlər, müxtəlif videolar, maraqlı məlumatlar hazırlanmış,  aidiyyəti üzrə mütəxəssislərin müsahibələri təşkil olunmuş və hər bir məlumat KİV və sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır.  

Nazirliyin fəaliyyətini əks etdirən press-relizlər, o cümlədən mütəxəssislərin müsahibələrinin sosial şəbəkələrdə paylaşılması təmin olunmuşdur.

ETSN-in rəsmi facebook səhifəsində “Ekspert saatı” adlı rubrika fəaliyyətə başlamış, rubrika çərçivəsində 1 saat ərzində ETSN-in fəaliyyət sahəsi üzrə mütəxəssislər görülmüş işlər və ya gündəmdə olan məsələlərlə bağlı çıxışlar etmiş, eyni zamanda canlı yayıma qoşulan vətəndaşları maraqlandıran sulları cavablandırmışlar.

II Vətən Müharibəsinin gedişatı, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımız, dinc əhalinin erməni terrorçularının hücumlarına məruz qalması barədə məlumatlar, eyni zamanda torpaqlarımızın işğal altında olduğu dövrdə ermənilərin törətdikləri ekoloji terrorla bağlı  mütəxəssislərin televiziya kanallarına müsahibələri də nazirliyin rəsmi sosial şəbəkə səhifələrində (facebook, instagram, youtube, tvitter) paylaşılmışdır.

Türkiyə Cümhuriyyəti Tarım və Orman Bakanlığının təşəbbüsü ilə 11.11.2020-ci il tarixində saat 11:00-da “Gələcəyə nəfəs ol!” şüarı altında keçirilən kütləvi ağacəkmə aksiyasına Azərbaycan da qoşulmuşdur. Türkiyə və Azərbaycanın dövlət rəsmilərinin iştirakı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin tərəfdaşlığı ilə Abşeron yarımadasının Xocasən qəsəbəsində kütləvi  ağacəkmə aksiyası keçirilmişdir. Aksiyada 11 hektar ərazidə 11 min müxtəlif cinsli ağac əkilmişdir. Aksiya respublikanın digər ərazilərində də keçirilmişdir. Azərbaycanın bütün bölgələrində on minlərlə Eldar şamı, palıd, çinar, zeytun ağacları əkilmiş və meşəcinsli ağac toxumları səpilmişdir.

Kür çayı hövzəsinin su ehtiyatlarının indiki vəziyyəti, hövzənin ekoloji deqradasiyasının insan fəaliyyəti ilə əlaqəsi, eləcə də iqlim dəyişikliyi və təbii fəlakətlər kimi qlobal təhlükələrin çayın su ehtiyatlarına potensial təsirləri haqqında biliklərin artırılması məqsədilə ETSN, IDEA, BMTİP-QEF Kür II Layihəsi və digər tərəfdaşların birgə səyləri nəticəsində hazırlanmış “Kür boxçası” adlı tədris vəsaiti 3 (azərbaycan, ingilis və gürcü) dildə oxucuların diqqətinə təqdim olunmuş, eyni zamanda bu dövr ərzində çəkilən 3 sosial çarx sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır.

Hesabat dövrü ərzində həmçinin milli parklarda ekoturizmin inkişafı, məktəbli və tələbələrin fauna və flora ilə tanışlığı, eyni zamanda ekoloji təqvim günləri ilə əlaqədar bir sıra tədbirlər keçirilmişdir.

İctimaiyyətin maarifləndirilməsi həmçinin regionlarda da davam etdirilmişdir. Belə ki, hesabat dövrü ərzində ekoloji təqvim günləri də nəzərə alınmaqla ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əhalinin ekoloji maariflənməsinə xidmət edən, “Ekoloji problemlər və onların həlli yolları şagirdlərin gözü ilə”, “Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması sahəsində  vətəndaş cəmiyyətinin rolu”, “Ekoloji mühitin qorunması ətraf mühitin sağlamlığıdır”,  “Milli Parklar və Təbiət qoruqlarının flora və faunanın mühafizəsində əhəmiyyəti barədə və “Qırmızı Kitab” haqqında”, “Meşə və yaşıllıqların qorunması və yeni yaşıllıqların salınması ilə əlaqədar ictimaiyyətin maarifləndirilməsi”, “Əhalinin elektron xidmətlərdən istifadə imkanlarının artırılması”, “Ətraf mühitin mühafizəsi”, “Yaşıllıqların qorunması”, “Atmosfer havasının mühafizəsi”, “Plastik tullantıların idarə olunması”, “İstehsalat tullantılarının  ətraf mühitə təsiri”, “Tibbi tullantıların ətraf mühitə təsiri”, “Ərazidə yaranan məişət tullantılarının idarə olunması-görülən işlər”, “Tibbi tullantıların qanunamüvafiq qaydada idarə olunması və tibbi tullantıların kateqoriyalar üzrə yığılması”, “Plastik qablaşdırma tullantıların səmərəli idarə olunmasının, yaranma tempinin azaldılmasının, o cümlədən alternativ qablaşdırma materiallarından istifadənin əhəmiyyəti”, “Plastik tullantılar və onun ətraf mühitə vurduğu ziyan”, “Plastik qablardakı qida sağlamlığımıza təhlükə törədir”, “Plastik qablar və polietilen torbaların istehsalı və dövriyyəsinin məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar ictimaiyyətin maarifləndirilməsi”, “Plastik istehsalçılarının fəaliyyəti, problemləri və çətinliklərinin öyrənilməsi”, “Narkotik və psixotrop maddələrin insan sağlamlığına vurduğu ziyanla əlaqədar əhalinin maarifləndirilməsi”, “Narkoxassəli  bitkilərin yabanı şəkildə bitməsinin qarşısını alacaq profilaktik tədbirlər” mövzularında  ümumilikdə 300-ə yaxın maarifləndirici tədbir həyata keçirilmişdir. 

Həmçinin, kütləvi informasiya vasitələrinə müəyyən olunmuş qaydada Nazirliyin ekologiya və təbii sərvətlərin mühafizəsi sahəsindəki fəaliyyəti barədə məlumatlar almaq üçün imkanlar yaradılmış və media vasitələri ilə sıx əməkdaşlıq qurulmuşdur.

Ümumilikdə hesabat dövrü ərzində KİV-də 359 press-reliz yayımlanmış, 8085 material dərc olunmuş, həyata keçirilən tədbirlər və planlaşdırılan layihələr barəsində mütəxəssislərin 298 müsahibə və çıxışı təşkil olunmuşdur. 

Hesabat dövrü ərzində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə qaynar xətt vasitəsilə ümumilikdə 3690 müraciət daxil olmuş və operativ qaydada tədbir görülmüşdür.