Meşələr

Meşə tipləri
Ancaq tərkibinə və başqa bitkilərinə, faunasına, meşə bitmə şəraiti yığımına (iqlim, torpaq, hidrologiya) bitki və mühitin bir-biri ilə əlaqəsinə, bərpasının gedişi və cinslərinin bir-birini əvəz etməsinə görə bir-birinə bənzəməyən, beləliklədə eyni şəraitdə eyni meşə təsərrüfatı tədbiri tələb edən meşə sahələrinə meşə tipi deyilir.

Enliyarpaq meşələr 
Fıstıq, vələs-fıstıq meşələri.
Palıd meşələri: şabalıdyarpaqlı palıd. İberiya palıdı, Şərq palıdı və uzunsaplaq palıd.
Göyrüş-palıd meşələri.
Vələs meşələri.
Dəmirağac meşələri.
Qarışıq tərkibli mürəkkəb hirkan meşələri.
Azat, palıd- azat meşələri.
Xirnik meşələri.
Ağcaqayınlıqlar: məxməri ağcaqayın və Trautvetter ağcaqayını.
Qızılağac meşələri.: ürəkyarpaqlı və ziyilli qızılağac meşələri.
Yalanqoz və qızılağac- yalanqoz meşələri.
Şabalıd meşələri. Qarağac meşələri.
Qoz meşələri. Çinar meşələri. Turac meşələri( söyüd, qarağac- qovaq, qarağac-palıd).
İpək akasyası meşələri. Titrek qovaq meşələri.
Tozağacı meşələri.
 
İynəyarpaqlı meşələr:
Şam meşələri.
 
Seyrək arid meşələr:
Seyrək saqqızağacı meşələri.
Seyrək saqqızağacı-ardıc meşələri.
Seyrək ardıc meşələri.
Seyrək palıd meşələri (Araz və Gürcü palıdı).
Seyrək şam ardıc meşələri (Eldar şamı ilə).
Seyrək armud-yemişan meşələri.
Seyrək dağdağan meşələri.
Seyrək badam meşələri.