Meşələr

Meşə tipləri

Ancaq tərkibinə və başqa bitkilərinə, faunasına, meşə bitmə şəraiti yığımına (iqlim, torpaq, hidrologiya) bitki və mühitin bir-biri ilə əlaqəsinə, bərpasının gedişi və cinslərinin bir-birini əvəz etməsinə görə bir-birinə bənzəməyən, beləliklədə eyni şəraitdə eyni meşə təsərrüfatı tədbiri tələb edən meşə sahələrinə meşə tipi deyilir.

Enliyarpaq meşələr 
 • Fıstıq, vələs-fıstıq meşələri.
 • Palıd meşələri: şabalıdyarpaqlı palıd. İberiya palıdı, Şərq palıdı və uzunsaplaq palıd.
 • Göyrüş-palıd meşələri.
 • Vələs meşələri.
 • Dəmirağac meşələri.
 • Qarışıq tərkibli mürəkkəb hirkan meşələri.
 • Azat, palıd- azat meşələri.
 • Xirnik meşələri.
 • Ağcaqayınlıqlar: məxməri ağcaqayın və Trautvetter ağcaqayını.
 • Qızılağac meşələri.: ürəkyarpaqlı və ziyilli qızılağac meşələri.
 • Yalanqoz və qızılağac- yalanqoz meşələri.
 • Şabalıd meşələri. Qarağac meşələri.
 • Qoz meşələri. Çinar meşələri. Turac meşələri( söyüd, qarağac- qovaq, qarağac-palıd).
 • İpək akasyası meşələri. Titrek qovaq meşələri.
 • Tozağacı meşələri.
 
İynəyarpaqlı meşələr:
 • Şam meşələri.
 
Seyrək arid meşələr:
 • Seyrək saqqızağacı meşələri.
 • Seyrək saqqızağacı-ardıc meşələri.
 • Seyrək ardıc meşələri.
 • Seyrək palıd meşələri (Araz və Gürcü palıdı).
 • Seyrək şam ardıc meşələri (Eldar şamı ilə).
 • Seyrək armud-yemişan meşələri.
 • Seyrək dağdağan meşələri.
 • Seyrək badam meşələri.