Altıağac Milli Parkı

Marşurut №  1
Baxşılı- Bəyəhmədyurd- Baxşılı
Marşurut izahı
Bu müddət ərzində ziyarətçilər Milli Parkın ərazisi, təbiəti, fauna və flora,eləcə də
Xızı rayonunun qədim kəndlərindən olanBaxşılı- Bəyəhmədyurd  kəndləri  ilə tanış   olacaqlar.
1.Başlanma nöqtəsi             
Rəhbər və ziyarətçilərin ilk görüşdüyü və marşurutun başladığı yer.
Bundan əlavə ziyarətçilərin  marşurutda ehtiyacı olan bütün ləvazimatları təmin  edəcəyi və maket xəritə ətrafında alacağı ilk informasiya nöqtəsidir.
2.Seyir gülləsi 1
Bu nöqtədə Milli Park və onun landşaftı haqqında geniş informasiya veriləcək.
3.Baxşılı- Bəyəhmədyurd   marşurutu istiqamətində səyahət
Bu marşurutda turistlər müxtəlif növ heyvan və quş növləri ilə tanış olacaqlar.
Həmçinin Baxşılı- Bəyəhmədyurd kəndləri ilə tanış olacaqlar, kəndin adət ənənələri haqqında məlumat alacaqlar.
4.Çay yanı istirahət nöqtəsi
Bu nöqtədə ziyarətçilər Milli Parkın ərazisindən keçən Ataçayın  kənarında  sərinlənəcək və istirahət edəcəklər.
5.Bitiş nöqtəsi
Bu nöqtə səyahətin bitdiyi nöqtədir. Burada əvvəlcədən təmin edilmiş ləvazimatı geri qaytarma və suvenirlərin təmininə ayrılmış yer olacaq.
 
 
Marşurut №  2
İnformasiya mərkəzi- Qızılqazma-Xələnc
Marşurut izahı
Bu müddət ərzində ziyarətçilər Milli Parkın ərazisi, təbiəti, fauna və flora,eləcə də Xızı rayonunun qədim kəndlərindən olanQızılqazma və Xələnc kəndləri  ilə tanış olacaqlar.
1.Başlanma nöqtəsi             
Rəhbər və ziyarətçilərin ilk görüşdüyü və marşurutun başladığı yer.
Bundan əlavə ziyarətçilərin marşurutda ehtiyacı olan bütün ləvazimatları təmin edəcəyi və maket xəritə ətrafında alacağı ilk informasiya nöqtəsidir.
2.Seyir gülləsi 1
Bu nöqtədə Milli Park və onun landşaftı haqqında geniş informasiya veriləcək.
3.Qızılqazma-Xələnc-kəndləri istiqamətində səyahət
Bu marşurutda turistlər müxtəlif növ heyvan və quş növləri ilə tanış olacaqlar.
Həmçinin Qızılqazma və Xələnc kəndləri ilə tanış olacaqlar, kəndin adət ənənələri haqqında məlumat alacaqlar.
4.Çay yanı  istirahət nöqtəsi  
Bu nöqtədə ziyarətçilər Milli Parkın ərazisindən keçən Xələnc çayının kənarında sərinlənəcək və istirahət edəcəklər.
5.Bitiş nöqtəsi
Bu nöqtə səyahətin bitdiyi nöqtədir. Burada əvvəlcədən təmin edilmiş ləvazimatı geri qaytarma və suvenirlərin təmininə ayrılmış yer olacaq.


Marşurut №  3
Xələnc-Qızılqazma-Xələnc
Marşurut izahı
Bu müddət ərzində ziyarətçilər Milli Parkın ərazisi, təbiəti, fauna və flora,eləcə də Xızı rayonunun qədim kəndlərindən olanQızılqazma-Xələnc və Qars (xəritədə Qəzə kimi qeyd edilib) kəndləri ilə tanış olacaqlar.
1.Başlanma nöqtəsi
Rəhbər və ziyarətçilərin ilk görüşdüyü və marşurutun başladığı yer.
Bundan əlavə ziyarətçilərin  marşurutda ehtiyacı olan bütün ləvazimatları təmin edəcəyi və maket xəritə ətrafında alacağı ilk informasiya nöqtəsidir.
2.Seyir gülləsi 1
Bu nöqtədə Milli Park və onun landşaftı haqqında geniş informasiya veriləcək.
3.Xələnc- Qızılqazma- Xələnc marşurutu istiqamətində səyahət
 Bu marşurutda turistlər müxtəlif növ heyvan və quş növləri ilə tanış olacaqlar. Həmçinin Xələnc, Qızılqazma və Qars kəndləri ilə tanış olacaqlar, kəndin adət ənənələri haqqında məlumat alacaqlar.
4.Milli Parkın ərazisində bulaq kənarında istirahət nöqtəsi
Bu nöqtədə ziyarətçilər Milli Parkın ərazisindən bulaq kənarında sərinlənəcək və istirahət edəcəklər.
5.Bitiş nöqtəsi
Bu nöqtə səyahətin bitdiyi nöqtədir. Burada əvvəlcədən təmin edilmiş ləvazimatı geri qaytarma və suvenirlərin təmininə ayrılmış yer olacaq.


Marşurut №  4
İnformasiya mərkəzi-Bəyəhmədyurd
Marşurut izahı
Bu müddət ərzində ziyarətçilər Milli Parkın ərazisi, təbiəti, fauna və flora,eləcə də Xızı rayonunun qədim kəndlərindən olan Bəyəhmədyurd kəndi ilə tanış olacaqlar.
1.Başlanma nöqtəsi
Rəhbər və ziyarətçilərin ilk görüşdüyü və marşurutun başladığı yer.
Bundan əlavə ziyarətçilərin  marşurutda ehtiyacı olan bütün ləvazimatları təmin edəcəyi və maket xəritə ətrafında alacağı ilk informasiya nöqtəsidir.
2.Seyir gülləsi 1
Bu nöqtədə Milli Park və onun landşaftı haqqında geniş informasiya veriləcək.     
3.İnformasiya mərkəzi- Bəyəhmədyurd marşurutu istiqamətində səyahət
Bu marşrutda turistlər müxtəlif növ heyvan və quş növləri ilə tanış olacaqlar. Həmçinin  Ataçayın sol sahili boyunca piyada cığırla Bəyəhmədyurd kəndinə səyahət edəcək, kəndin adət ənənələri haqqında məlumat alacaqlar.
4.Çay yanı istirahət nöqtəsi
Bu nöqtədə ziyarətçilər Milli Parkın ərazisindən keçən Ataçayın kənarında sərinlənəcək və istirahət edəcəklər.
5.Bitiş nöqtəsi
Bu nöqtə səyahətin bitdiyi nöqtədir. Burada əvvəlcədən təmin edilmiş ləvazimatı geri qaytarma və suvenirlərin təmininə ayrılmış yer olacaq.