Ağgöl Milli Parkı

Yaranma tarixi: 5 iyul 2003-cü il

Yerləşməsi: Kür-Araz ovalığı (Ağcabədi və Beyləqan rayonları)

Sahəsi: 17 924 ha

Landşaft: Yarımsəhra, düzən gölü, su-bataqlıq ərazisi

Rast gəlinən bitki növləri: yovşan, qaraşoran, şahsevdi, sarıbaş və s.

Rast gəlinən heyvan növləri: su-bataqlıq quşları, çöl donuzu, canavar, gürzə və s.

“Qırmızı Kitab”a daxil olan növlər: Qamışlıq pişiyi, ceyran, ağqaş qaz, adi göydimdik, mərməri ördək, adi bəzgək, və s.

Əsasnamə

Ağgöl Milli Parkı haqqında Ə S A S N A M Ə

21.55 KB