İnzibati xəta işlərinə baxmağa səlahiyyəti olan Nazirliyin əməkdaşlarının siyahısı

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
2017-ci il 29 iyun tarixli, 491/ü nömrəli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi adından
Inzibati xətalar haqqında işlərə öz səlahiyyətləri daxilində baxmağa
səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin 
S İ Y A H I S I

 

1. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri

2. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavinləri

3.  Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin aparat rəhbəri

4. Ekologiya və Təbiəti Mühafizə Siyasəti Şöbəsinin müdiri

5. Ekologiya və Təbiəti Mühafizə Siyasəti Şöbəsinin Ekoloji siyasət sektorunun müdiri

6. Ekologiya və Təbiəti Mühafizə Siyasəti Şöbəsinin Bioloji müxtəliflik sahəsində dövlət siyasəti sektorunun müdiri

7.  Ekologiya və Təbiəti Mühafizə Siyasəti Şöbəsinin Ekoloji siyasət sektorunun baş məsləhətçisi

8.  İstehsalat Siyasəti Şöbəsinin müdiri

9. İstehsalat Siyasəti Şöbəsinin müdir müavini

10. İstehsalat Siyasəti Şöbəsinin Geodeziya, kartoqrafiya, geologiya və meşə quruluşu işlərinin təşkili sektorunun müdiri

11. İstehsalat Siyasəti Şöbəsinin Geodeziya, kartoqrafiya, geologiya və meşə quruluşu işlərinin təşkili sektorunun baş məsləhətçisi

12. Hüquq Şöbəsinin müdiri

13. Hüquq Şöbəsinin Hüquqi təhlil və ekspertiza sektorunun müdiri

14. Hüquq Şöbəsinin Hüquqi təhlil və ekspertiza sektorunun baş məsləhətçisi

15. Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyinin rəisi

16. Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyinin rəis müavini-baş mühəndis

17. Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyinin rəis müavini

18. Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentinin direktoru

19. Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentinin direktor müavini

20. Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin direktoru

21. Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin Ətraf mühitin mühafizəsi sektorunun müdiri-direktor müavini

22. Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbələrinin müdiri

23. Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbələrinin müdir müavini

24. Şuşa Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin rəisi

25. Zəngilan Rayon Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin rəisi

26. Qubadlı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin rəisi

27. Meşələrin İnkişafı Departamentinin direktoru

28. Meşələrin İnkişafı Departamentinin Meşələrin mühafizəsinin və qorunmasının təşkili sektorunun müdiri-direktor müavini

29. Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisələrinin direktorları

30. Meşəsalma Müəssisələrinin direktorları

31. Meşəsalma Müəssisələrinin direktor müavinləri

32. Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə Olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamentinin direktoru

33. Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə Olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamentinin Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin inkişafı, ovçuluq təsərrüfatlarının inkişafı və ekoturizmin təşkili sektorunun müdiri-direktor müavini

34. Milli Parkların direktorları

35. Milli Parkların mühafizə işləri üzrə direktor müavinləri

36. Dövlət Təbiət Qoruqlarının direktorları

37. Dövlət Təbiət Qoruqlarının mühafizə işləri üzrə direktor müavinləri

38. Ovçuluq Təsərrüfatlarının İdarə Ediməsi və Ovçuluq Fəaliyyətinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinin rəisi

39. Samux Dövlət Ovçuluq Təsərrüfatının direktoru

40. Samux Dövlət Ovçuluq Təsərrüfatının direktorunun müavini

41. Su Hövzələrində Bioloji Resursların Artırılması və Mühafizəsi Departamentinin direktoru

42. Su Hövzələrində Bioloji Resursların Artırılması və Mühafizəsi Departamentinin direktor müavini

43. Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi

44. Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin rəis müavini