Geologiya

Mühəndis-geoloji tədqiqat işləri
1:50000 miqyaslı mühəndis-geoloji planalma

1:50000 miqyaslı mühəndis-geoloji planalma işləri respublika ərazisinin şimal-qərb hissəsində Balakən-Zaqatala filiz rayonunda 1620km2 sahədə mühəndis-geoloji planalma işlərinin başa çatdırılmışdır. 2019-2023-cü illər ərzində 1:50000 miqyaslı mühəndis-geoloji planalma işlərinin Ağsu, Şamaxı və İsmayıllı rayonlarının ərazisindədavam etdiriləcəkdir.