Biomüxtəliflik

Balıq ovu

Ərizə forması

Balıq ovuna kvota ayrılması üçün ərizə forması

40 KB

Ərizə forması

Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün balıqovlama biletlərinin verilməsi barədə

86 KB

Bilet forması

Balıq ovu üçün balıqovlama bileti forması

44 KB

Akt formaları

Balıq və digər su bioresurslarının ovu barədə akt formaları

55.50 KB

Hesabat forması

Sənaye ovuna dair hesabat forması

105.50 KB

Akvakultura

Müraciət forması

Akvakulturanın həyata keçirilməsi üçün müraciət forması

34.50 KB

Təsnifat

Akvakulturanın təsnifatı

362 KB

Əsaslandırma forması

Akvakultura üçün bioloji və texnoloji əsaslandırmanın forması

97.50 KB

Sadələşdirilmiş əsaslandırma forması

Akvakultura üçün sadələşdirilmiş əsaslandırmanın forması

62.50 KB

Uçot forması

Balıqçılıq subyektlərinin uçotunun forması

36.50 KB

Uçota alınmış balıqçılıq subyektləri haqqında məlumatlar

2020-ci ildə balıq və digər su bioresurslarının ovu ilə bağlı

95.97 KB