Ümumi məlumat

Ekologiya üzrə Texniki Komitə (TK 09) haqqında ümumi
MƏLUMAT

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 22 noyabr tarixli, 26 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası standartların, normaların, qaydaların və tövsiyələrin Azərbaycan Respublikası ərazisində tanınması və tətbiq edilməsi Qaydaları”nın müddəalarının icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə 2010-cu il 29 iyun tarixli birgə əmrlə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi arasında Ekologiya üzrə Texniki Komitə yaradılmış və nəzərdə tutulmuş işlərin səmərəli və operativ həyata keçirilməsi üçün ətraf mühitin idarə olunması, havanın, suyun və torpağın keyfiyyəti üzrə alt komitələr təşkil edilmişdir. 
Ekologiya üzrə Texniki Komitənin sədri - Novruz Quliyev (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini); 
Ekologiya üzrə Texniki Komitənin sədr müavini – Namiq Tağıyev (Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Texniki tənzimləmə və standartlaşdırma şöbəsinin müdiri); 
Ekologiya üzrə Texniki Komitənin məsul katibi –Gülbacı İsrafilova (Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Azərbaycan Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma İnstitutunun Neft-kimya proseslərinin standartlaşdırılması şöbəsinin müdiri); 
Ekologiya üzrə Texniki Komitənin əlaqələndiricisi - Aysel Müzəffərli (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit və Təbii Sərvətlər üzrə Dövlət İnformasiya-Arxiv Fondunun Ətraf mühit və Xəzər dənizinin ekoloji, hidroliji və hidrometeoroloji informasiya şöbəsinin aparıcı hidrometeoroloqu);
 
Ekologiya üzrə Texniki Komitənin Alt Komitələrinin tərkibi:
“Ətraf mühitin idarə olunması üzrə” Alt Komitənin rəhbəri - İmran Əbdülov (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometetorologiya Departamentinin direktor müavini), üzvləri - Adil Zeynalov (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentinin sektor müdiri), Aytən Yusifova (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekologiya və təbiəti mühafizə siyasəti şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi), Mehman Nəbiyev (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekologiya və təbiəti mühafizə siyasəti şöbəsinin baş məsləhətçisi) və Müslüm Qurbanov (“Ekoyl” Elmi-Ekoloji Cəmiyyətinin sədri). 
“Suyun keyfiyyəti üzrə” Alt Komitənin rəhbəri - Mütəllim Əbdülhəsənov (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekologiya və təbiəti mühafizə siyasəti şöbəsinin sektor müdiri), üzvləri - Mətanət Avazova (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamentinin direktor müavini), Söhrab Rəhimov (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq İdarəsinin sektor müdiri), Leyla Tağızadə (Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemologiya Mərkəzinin Kommunal Gigiyena Bölməsinin müdiri), Zöhrə Zeynalova (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Normativ və Texniki Normativ Hüquqi Aktlar üzrə Elmi-Tətbiqi Mərkəzinin Ekologiya və təbii sərvətlərə dair normativ və texniki normativ hüquqi aktların təhlili və işlənilməsi şöbəsinin baş mütəxəssisi), Elcan Yunuszadə (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamentinin Atmosfer havası, torpaq, su mühiti, ekzogen geoloji proseslər və bioloji müxtəlifliyin monitorinq mərkəzinin direktoru), Rafiq Verdiyev (“Beynəlxalq Hidroloji Proqram Assosiasiyası”nın direktor müavini) və Samir Əliyev (“İqtisadi Təşəbbüslərə Yardm” İctimai Birliyinin eksperti). 
“Havanın keyfiyyəti üzrə” Alt Komitənin rəhbəri - Ramiz Rəfiyev (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Normativ və Texniki Normativ Hüquqi Aktlar üzrə Elmi-Tətbiqi Mərkəzinin Normativ sənəd və standartların elmi əsaslandırılması, tətbiqi və nəticələrinin proqnozlaşdırılması şöbəsinin baş mütəxəssisi); üzvləri - Gülxar Məmmədova (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazilriyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamentinin Ətraf Mühitin Çirklənməsinin Monitorinqi Mərkəzinin direktor müavini), Əvəz Hüseynov (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Normativ və Texniki Normativ Hüquqi Aktlar üzrə Elmi-Tətbiqi Mərkəzinin Ekologiya və təbii sərvətlərə dair normativ və texniki normativ hüquqi aktların təhlili və işlənilməsi şöbəsinin mütəxəssisi), Binnət Vəliyev (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Normativ və Texniki Normativ Hüquqi Aktlar üzrə Elmi-Tətbiqi Mərkəzinin Normativ sənəd və standartların elmi əsaslandırılması, tətbiqi və nəticələrinin proqnozlaşdırılması şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi) və Vaqif Əliyev (“Energetika və Ekologiya Maarifçilik” İctimai Birliyinin sədri). 
“Torpağın keyfiyyəti üzrə” Alt Komitənin rəhbəri - Nüsrəddin Nəsibov (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Normativ və Texniki Normativ Hüquqi Aktlar üzrə Elmi-Tətbiqi Mərkəzinin Ekologiya və təbii sərvətlərə dair normativ və texniki normativ hüquqi aktların təhlili və işlənilməsi şöbəsinin baş mütəxəssisi); üzvləri - Oqtay Cəfərov (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekspertiza İdarəsinin baş məsləhətçisi), Elşad Hacıyev (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamentinin baş məsləhətçisi), Nəriman Mirhəsənov (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamentinin Atmosfer havası, torpaq, su mühiti, ekzogen geoloji proseslər və bioloji müxtəlifliyin monitorinq mərkəzinin direktor müavini), Fəxrəddin Əliyev (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı şəhəri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin məsləhətçi-müfəttişi), İslam Mustafayev (“Rüzgar” Ekoloji İctimai Birliyinin sədri) və Sabir Əhmədov (Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitkiçilik məhsullarının istehsalı, emalı və ərzaq ehtiyatlarının dövlət tənzimlənməsi şöbəsinin baş məsləhətçisi). 
Texniki Komitənin yaradıldığı dövrdən bu günə kimi 53 (əlli üç) İSO standartları hazırlanmış və Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qeydiyyatdan keçmişdir.