Faydalı Bölmələr

Əsasnamələr

 

Milli Parklar

 

1. Akademik H.Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkı
2. Şirvan Milli Parkı
3. Ağ  göl Milli Parkı
4. Hirkan  Milli Parkı
5. Altıağac Milli Parkı
6. Abşeron Milli Parkı
7. Göy-göl Milli Parkı
8. Şahdağ Milli Parkı
 

 

Dövlət Təbiət Qoruqları

 

1. Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu
2. Zaqatala  Dövlət Təbiət Qoruğu
3. İlisu  Dövlət Təbiət Qoruğu
4. Türyançay Dövlət Təbiət Qoruğu
5. Şirvan Dövlət Təbiət Qoruğu
6. Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu
7. Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu
8. Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu
9. Eldar Şamı Dövlət Təbiət Qoruğu
10. Palçıq vulkanları qrupu Dövlət Təbiət Qoruğu
11. Korçay Dövlət Təbiət Qoruğu